Ratkaisut

Tehokkaat ratkaisut biohajoavan jätteen ja biomassojen käsittelyyn sekä bioenergian tuotantoon

Ratkaisut luodaan vaiheittain

Käyttämämme tehdasvalmisteisen tuotantomenetelmän ansiosta biokaasu- ja biodiesellaitosten toteutusprosessit ovat standardoituja. Kartoitamme ensin yhdessä asiakkaan kanssa tarvittavat tiedot ja tarpeet, jonka jälkeen käyttöönottovaihe sujuu jouhevasti avaimet käteen -asennuksena.