Elintarviketeollisuus

– hyödynnä kasvi- ja eläinperäisten raaka-aineiden käsittelyprosessien sivuvirrat tuotoiksi

Ota sivuvirroista täysi hyöty irti BioGTS®-biokaasulaitoksella

BioGTS-biokaasulaitoksella voit muuttaa elintarviketeollisuudessa syntyvät tuottamattomat sivuvirrat joko liikennekaasuksi tai suoraan teollisuuden omaan sähkön- ja lämmöntuotantoon. Biokaasun ja biodieselin tuotanto on käyttämämme teknologian ansiosta kannattavampaa kuin koskaan aiemmin.

Biokaasu- ja biodiesellaitos elintarviketeollisuudessa

Biokaasulaitoksemme pystyvät hyödyntämään suurinta osaa elintarvikkeiden tuotannossa sekä jalostuksessa syntyvistä eloperäisistä sivuvirroista.

Biokaasulaitoksiimme sopivia jäte- ja biomassajakeita ovat mm.

  • elintarviketeollisuuden ylijäämät ja sivuvirrat
  • biojätteet
  • teurasjätteet
  • kalanperkuujätteet
  • jätevesiliete
  • muut eloperäiset ja biohajoavat jätejakeet ja biomassat.

BioGTS-biodiesellaitoksella on puolestaan mahdollista tuottaa ympäristöystävällistä biodieseliä liikennepolttoaineeksi tai käytettäväksi polttoöljyn tapaan. Biodiesellaitoksessa hyödynnettäviä elintarviketeollisuuden raaka-aineita ovat mm. elintarvike-, eläin- ja kalatuotannon jäteöljyt ja ‑rasvat, käytetyt ravintolarasvat sekä rasvakaivojätteet.

Laaditaan yhdessä juuri teille sopiva ratkaisu

Tarjoamme uusia mahdollisuuksia sivuvirtojen käsittelyyn sekä uusiutuvan energian tuotantoon. Käynnistämme biokaasun tai biodieselin tuotannon tarvittaessa täysin avaimet käteen -periaatteella, jotta voitte keskittyä omaan ydinliiketoimintaanne myös laitoksen rakennusvaiheen ja käyttöönoton aikana.

Kutsu asiantuntijamme vierailulle

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.