Jäte- ja energiayhtiöt

– tuottavaa jätteenkäsittelyä ja tehokasta bioenergian tuotantoa

Biojätteistä ja yhdyskuntalietteistä kustannustehokkaasti bioenergiaa

Biokaasulaitoksesta saatavia lopputuotteita ovat mm. liikennekaasu, sähkö sekä lämpö. Kuivamädätysteknologiaan perustuvassa BioGTS®-biokaasulaitoksessa syntyvällä käsittelyjäännöksellä on korkea hygieeninen laatu ja se voidaan jalostaa maanparannustuotteiksi ja lannoitteiksi.

BioGTS-biodiesellaitoksessa tuotettua ympäristöystävällistä biodieseliä voidaan puolestaan käyttää normaalin dieselpolttoaineen tapaan liikennepolttoaineena tai polttoöljyn tapaan esim. lämmitysöljynä, työkoneissa tai generaattoreissa, joko 100-prosenttisena tai fossiiliseen polttoaineeseen sekoitettuna.

Tehokasta ja ympäristöystävällistä jätteenkäsittelyä

BioGTS:n kehittämät biokaasu- ja biodieselteknologiat mahdollistavat biohajoavien jätejakeiden käsittelyn tehokkaasti, ympäristöystävällisesti ja turvallisesti.

Mitä biokaasulaitos syö?

Biokaasulaitoksemme pystyvät hyödyntämään suurinta osaa jätteenkäsittelylaitoksille tulevista biohajoavista jätteistä ja jätevesipuhdistamojen lietteistä. Biokaasulaitoksiimme sopivia jäte- ja biomassajakeita ovat mm.:

  • erilliskerätty biojäte
  • yhdyskuntien biohajoavat jätejakeet
  • teollisuuden ylijäämät ja sivuvirrat
  • jätevesilietteet
  • maatalouden biomassat
  • muut eloperäiset ja biohajoavat jätejakeet ja biomassat.

Laaditaan yhdessä juuri teille sopiva ratkaisu

Tarjoamme uusia mahdollisuuksia sivuvirtojen käsittelyyn sekä uusiutuvan energian tuotantoon. Käynnistämme biokaasun tai biodieselin tuotannon tarvittaessa täysin avaimet käteen -periaatteella, jotta voitte keskittyä omaan ydinliiketoimintaanne myös laitoksen rakennusvaiheen ja käyttöönoton aikana.

Kutsu asiantuntijamme vierailulle

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.