Maatalous

– ota hyöty irti maatalouden sivuvirroista

Energiayrittäjyys on nykyaikaa

Biokaasu- tai biodiesellaitoksen käyttöönotto mahdollistaa jätteiden ja sivuvirtojen kustannustehokkaan käsittelyn lisäksi uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energiayrittäjyyden. Energiayrittäjyys on lämmön, sähkön, biokaasun, polttoaineen tai näiden yhdistelmien toimittamista loppukäyttäjälle.

BioGTS®-biokaasulaitos tuottaa tilallesi korkealaatuista lannoitetta

Biokaasulaitoksessa syntyvä käsittelyjäännös toimii tehokkaana ja luonnonmukaisena lannoitteena. Biokaasuprosessissa lopputuotteeseen liukoistunut typpi on erinomaisessa muodossa kasvien hyödynnettäväksi. Prosessi myös tuhoaa rikkakasvien siemenet ja tautien aiheuttajat.

Biokaasulaitoksen käsittelyjäännöksen käyttöä lannoitteena pystytään suunnittelemaan lannoitustarpeen mukaan. Käytetyistä syötteistä riippuen käsittelyjäännös soveltuu usein myös luomutuotannon lannoitteeksi.

BioGTS-biodiesellaitoksella on puolestaan mahdollista tuottaa ympäristöystävällistä biodieseliä liikennepolttoaineeksi tai käytettäväksi polttoöljyn tapaan.

Maatilalla riittää raaka-aineita

Kaikkien resurssien tehokas käyttö on avain menestyksekkääseen yritystoimintaan – myös maatilalla. Energiantuotannon raaka-aineista ei maatiloilla ole yleensä pulaa. Biokaasuprosessin energiaraaka-aineiksi soveltuvat mm. kasvibiomassat ja eläinten lanta.

Jos tilallasi on vajaatuottoisia alueita kuten suojavyöhykenurmea, se kannattaa hyödyntää biokaasulaitoksessa. Biokaasulaitoksen syötteeksi käyvät myös ylijäämärehut ja muut kasvi- sekä eläinperäiset raaka-aineet.

Mitä maatalouden biokaasulaitos syö?

Biokaasulaitoksiimme sopivia biomassajakeita ovat mm.

  • kuivalanta
  • separoitu lietelanta
  • ylijäämärehu
  • nurmi
  • kasvintuotannon jätteet ja sivuvirrat
  • kalanperkuujätteet
  • biojätteet
  • teurasjätteet
  • puutarhajäte
  • muut eloperäiset ja biohajoavat jätejakeet ja biomassat.

Lopputuotteena maatalouden biokaasulaitoksessa saadaan liikennepolttoainetta, sähköä tai lämpöä. Lisäksi biokaasulaitos tuottaa korkealaatuisia lannoitteita.

BioGTS-biokaasulaitos tuo maatilalle myös muita hyötyjä. Tilallasi on biokaasulaitoksen toiminnan avulla mahdollisuus säästää esimerkiksi lannan levittämisen kustannuksissa sekä rikkaruohojen torjunnassa.

Kannattavaa biokaasun tuotantoa myös pienemmillä jätemäärillä

Suomalaisille maatiloille suunniteltu BioGTS-biokaasulaitos mahdollistaa kannattavan biokaasun tuotannon myös pienemmillä jätemäärillä. BioGTS-biokaasulaitos on automatisoitu, helppokäyttöinen ja se sitoo muita biokaasulaitoksia vähemmän maatalousyrittäjän työaikaa.

Laitoskonseptimme perustuu yrityksemme patentoimaan jatkuvatoimiseen kuivamädätystekniikkaan, ja siksi laitoksemme ovat perinteisiä biokaasulaitoksia energiatehokkaampia sekä helppokäyttöisempiä.

Biokaasulaitoksen yhteisomistus sopii pienemmillekin tiloille

Erityisesti pienempien tilojen voi olla kannattavaa hankkia biokaasulaitos yhteisyrityksenä. Myös paikalliset energia- tai jäteyhtiöt voivat olla kiinnostuneita lähtemään kanssasi mukaan biokaasuliiketoimintaan.

Kutsu asiantuntijamme vierailulle

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä.