BioGTS toimittaa Kiinaan maatalouden biomassoja käsittelevän kuivamädätykseen perustuvan jatkuvatoimisen biokaasulaitoksen.

BioGTS Oy:n toimitukseen sisältyvät biokaasulaitoksen avainkomponentit, eli biokaasureaktorit, syöttölaitteet, kaasukattila, laitoksen automatiikka ja instrumentointi.

Biokaasulaitoksen komponenttien valmistaminen käynnistyi BioGTS Oy:n alihankkijoiden tuotantotiloissa syksyllä 2017 ja komponenttien toimitus Kiinaan tapahtui loppuvuonna 2017 ja alkuvuodesta 2018. Asennustyöt kohteessa käynnistyivät vuoden 2018 alkupuolella. Biokaasulaitoksen käyttöönotto alkoi kesällä 2018.

Toteutettavan laitoksen vuosittainen käsittelykapasiteetti on n. 31 000 t maatalouden biomassoja, mm. maissia ja olkea. Tuotettu biokaasu hyödynnetään fossiilisen maakaasun korvikkeena liikennekäytössä, sekä syötetään maakaasuverkkoon. Laitoksessa syntyvä käsittelyjäännös hyödynnetään luomukelpoisena lannoitetuotteena.