BioHauki biokaasulaitos – 05/2017

BioGTS Oy:n Biohauki Oy:lle toimittama biokaasulaitos aloitti toimintansa Haukivuoressa kesällä 2017. BioHauen omistajina on Etelä-Savon Energia Oy sekä 14 muuta mikkeliläistä, lähinnä viljelijöistä koostuvaa, toimijaa.

Haukivuoren biokaasulaitoksen työmaa loppuvuodesta 2016.

Rakennustöiden valmistelu alkoi syyskuussa 2016, laitoksen käyttöönotto huhtikuussa 2017, ja avajaisia vietettiin elokuussa 2017.

Luomutilojen karjanlanta jalostuu biokaasulaitoksella biokaasuksi, jota jalostetaan liikennepolttoaineeksi ja käytetään sellaisenaan lämmön tuotantoon. Sivutuotteena syntyvä jäännös soveltuu luomukelpoiseksi lannoitteeksi. Raaka-aineiden hajuhaitat minimoidaan suljetun vastaanottorakennuksen paineenhallinnalla ja otsonoinnilla.

Lähipolttoaineen tuotanto alueellisesti tärkeää

Biokaasulaitoksella on positiivisia alueellisia vaikutuksia. Laitos vähentää maatalouden ympäristöpäästöjä, tuo työtä Haukivuorelle, tuottaa biokaasua, jolla voidaan korvata edullisella tavalla fossiilisia liikennepolttoaineita, vähentää energiantuotannon sekä -käytön hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä. Biojalostamolla saadaan kohdennettua karjanlannan lannoitehyöty oikeaan aikaan oikeaan paikkaan.

Biokaasun tankkaaminen aloitetiin Haukivuorella keväällä 2017 ja biojalostamon ylösajo alkai alkukeväästä 2017. Biojalostamon avajaisia vietettiin elokuussa 2017.