BioGTS:n Mustankorkealle suunnittelema biokaasulaitos käsittelee eloperäistä jätettä ja tuottaa uusiutuvaa energiaa liikennepolttoaineeksi.

Hanke on vahva avaus maakunnassa, jossa on viime vuosina panostettu voimakkaasti biotalouteen ja uusiutuviin energiamuotoihin tähtääviin hankkeisiin.

Keskisuomalaisten ruuantähteistä biopolttoaineita, lannoitteita ja multatuotteita

The Mustankorkea biogas plant.
Mustankorkean biokaasulaitos.

 

”Tulevaisuudessa Keski-Suomessa ajetaan 30 miljoonaa kilometriä biopolttoaineilla, joiden raaka-aineina on käytetty keskisuomalaisten ruuantähteitä. Lisäksi jäännösmassasta valmistetaan lannoitteita ja multatuotteita. Tähteistä on todellakin tulossa tuotteita”, vakuuttaa Mustankorkea Oy:n toimitusjohtaja Esko Martikainen. Biokaasulaitosinvestointi on Mustankorkean suurin yksittäinen investointi yhtiön historiassa.

 

Ladattavat tiedostot

Mustankorkea, referenssiesite