Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy on rakennuttamassa valtatie 2:n varteen, Punkalaitumen Kanteenmaan alueelle nykyaikaista kuivamädätystekniikkaan perustuvaa biokaasulaitosta. Biokaasulaitoksessa maatalouden biomassoista ja elintarviketeollisuuden sivuvirroista tuotetaan biometaania liikennepolttoaineeksi.

Punkalaitumen Bioenergia Oy:n laitoksen käsittelykapasiteetti on n. 10 000 t/v. Moderni kuivamädätystekniikkaan perustuva biokaasulaitos on kustannustehokkain tapa käsitellä maatalouden sivuvirtoja ja vähentää lannankäsittelystä aiheutuvia päästöjä. Käsittely biokaasulaitoksessa vähentää eläinten lannasta aiheutuvia metaani- ja hajupäästöjä jopa 90%.

Punkalaitumen biokaasulaitos on Suomen ensimmäinen maakaasuverkon ulkopuolinen biokaasulaitos, jonka tuottamaa biometaania tullaan kuljettamaan kaasunkuljetuskonteilla ja syöttämään maakaasuverkkoon. Tämä mahdollistaa biometaanin tehokkaan jakelun kuluttajille erityisesti liikennepolttoaineeksi. Biokaasulaitoksen operoijan näkökulmasta tämä tarjoaa tuotetulle biometaanille varman kysynnän. Lisäksi SEO (Suomalainen Energiaosuuskunta) investoi biokaasulaitoksen välittömään läheisyyteen tulevaan uuteen tankkausasemaan, jossa tullaan jakelemaan sekä kaasumaisia että nestemäisiä polttoaineita kuluttajille.

Punkalaitumen BioGTS® biokaasulaitos.
Punkalaitumen biokaasureaktorit työmaalle
Punkalaitumen biokaasulaitoksen työmaa lokakuussa 2017

Biokaasulaitosprojektin selvitystyötä tehtiin Punkalaitumella yli 2 vuotta. Nyt hanke on siinä vaiheessa, että reaktorit on toimitettu työmaalle ja asennustyöt paikan päällä ovat jo hyvässä vauhdissa. BioGTS:n toimitusjohtaja Mika Rautiainen näkee Punkalaitumen hankkeen päänavauksena vastaavanlaisille biokaasulaitosprojekteille.

 

 

 

”Punkalaitumen Bioenergia Oy:n innovatiivinen toimintamalli biometaanin saattamiseksi markkinoille toimii tärkeänä suunnannäyttäjänä monille muille vireillä oleville biokaasulaitoshankkeille Suomessa. Uskomme, että vastaavantyyppisiä, kaasuverkon ulkopuolisia biokaasulaitoshankkeita tulee tämän myötä lähtemään liikkeelle useita ympäri Suomea”, Rautiainen iloitsee.