”BioGTS Oy:n rakentama kuivamädätystekniikkaan perustuva biokaasulaitos käyttää täydellä kapasiteetillaan noin 19 500 tonnia erilaisia eloperäisiä raaka-aineita”, kertoo Haminan Energia Oy:n projekti-insinööri Kari Mukala biokaasulaitoksesta, joka käynnisti toimintansa Virolahden Vahterikonkankaalla vuoden 2015 loppupuolella.

”Kolmasosa laitoksen raaka-aineesta on maataloudesta tulevia nurmimassoja, kolmasosa elintarviketeollisuuden jätteitä ja kolmasosa erilliskerättyä biojätettä. Yhdyskuntajätettä emme käytä lainkaan, koska haluamme säilyttää prosessin tuloksena syntyvällä biokaasulla ’luomustatuksen’”, Mukala jatkaa.

Biokaasulaitosta Mukala kuvaa isoksi lehmäksi.

”Vastaanottorakennuksesta raaka-aineseos menee hygienisointiin, jossa se lämmitetään 70-asteiseksi. Sieltä seos pumpataan kolmeen reaktoriin, joissa sekoittimet pitävät sen tasalaatuisena. Prosessi kestää alusta loppuun kolme viikkoa, eli seos etenee noin metrin päivässä.”

Vuositasolla polttoaineet 900 kaasuautoon

Laitoksen kolmessa kuivamädätysreaktorissa eloperäisistä raaka-aineista syntyy kolmessa viikossa biokaasua. Biokaasu soveltuu sekä liikennekäyttöön että sähkön- ja lämmöntuotantoon.

”Tuotettu biokaasu jalostetaan biometaaniksi ja se syötetään laitoksen tontin läpi kulkevaan yhtiön omaan kaasunjakeluverkkoon, jossa se sekoitetaan venäläiseen maakaasuun. Biokaasulaitoksesta saadaan aikaan vuositasolla noin 15 – 20 gigawattitunnin edestä biokaasua; se vastaa noin 1500 – 1800 kaasukäyttöisen henkilöauton polttoaineentarvetta”, Kari Mukala kertoo.

Haminan Energiassa uskotaan ja panostetaan kaasuautoilun tulevaisuuteen; tällä hetkellä yhtiöllä on Haminassa yksi oma kaasutankkauspiste.

”Yritämme löytää pikaisesti toiselle asemalle paikan Vaalimaan raja-aseman läheisyydestä. Tavoite on, että jatkossa mahdollisimman suuri osuus Virolahdella tuotettavasta biokaasusta menisi liikennekäyttöön”, toteaa energialiiketoimintajohtaja Janne Ristola Haminan Energia Oy:stä.

Toimintavarma energialaitos

Biokaasun lisäksi laitoksesta syntyvää mädätysjäännöstä voidaan hyödyntää myös lannoitteena tai maanparannusaineena.

”BioGTS:n kehittämä tekniikka luo maatalouteen uuden mahdollisuuden hyödyntää peltojen kasvukapasiteettia. Olemme saaneet jo mukavasti sopimuksia ensi vuoden lannoitetoimituksista. Aluksi lannoite lähtee meiltä kuiva-aineena tai lietteenä, keskipitkän aikavälin tavoitteena on sen rakeistaminen. Monet viljelijät ovat myös tarttuneet tilaisuuteen tuottaa biokaasun raaka-ainetta peltojen suojavyöhykkeillä”, Janne Ristola kertoo.

”Haminan Energia on jo vuosia satsannut päästöttömiin ja uusiutuviin energialähteisiin, Virolahden biokaasulaitos on yksi osa näitä tavoitteitamme”, toteavat Haminan Energian Kari Mukala ja Janne Ristola.

”Olemme tyytyväisiä tähän astiseen yhteistyöhön BioGTS:n kanssa. Jatkuvatoiminen biokaasulaitos on toimintavarma ja sen biomassojen käsittelykapasiteettia onkin suunnitelmissa kasvattaa nykyisestä 19 500 tonnista aina 36 000 tonniin”, miehet jatkavat.

Virolahden biokaasulaitosta laajennetaan kahdella lisäreaktorilla nykyisten kolmen lisäksi. Laajennuksen toimittaminen on käynnissä. Laitoksen laajennuksen toimittaa BioGTS Oy.

 

Lisää Haminan Energian biokaasulaitoksesta

Ladattavat tiedostot

Hamina-FI-Web