VSS Biopower Oy:n biojalostamo Säkylässä tulee olemaan laatuaan ensimmäinen Suomessa. Yksi ja sama laitos tuottaa suljetussa prosessissa biokaasua, biodieseliä sekä luonnonmukaista maanparannusainetta. Laitoksen toiminta perustuu täysin automatisoituun kuivamädätystekniikkaan. Ympäristöystävällinen biojalostamo käyttää raaka-aineena Satakunnassa syntyviä ruokaketjun sivuvirtoja ja muita biomassoja. Laitoksen käsittelykapasiteetti on n. 20 000 tonnia vuodessa.

 

Säkylän biojalostamolaitoshankkeen työllistävä vaikutus laitostoimituksen aikana on yli 35 henkilötyövuotta.

Lisää VSS Biopowerin biojalostamosta