REKRYTOINTIREKISTERI/TYÖNHAKIJAT

Kenestä henkilötietoja kerätään

Työnhakijat

 

Kerättävät henkilötietoryhmät

Hakemuksen jättävän henkilön nimi, osoite, henkilötunnus tai syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot henkilön koulutustaustasta, tiedot henkilön työhistoriasta, mahdollinen palkkatoive, mahdollinen työtehtävä mistä henkilö on kiinnostunut, mahdolliset suosittelijat, muut henkilön itsensä jakamat tiedot. Huomioithan, että hakemuksen käsittely edellyttää kattavia tietoja.

 

Henkilötietojen tietolähteet, käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään henkilön omalla suostumuksella sivustoltamme löytyvällä rekrytointilomakkeella sekä sähköpostilla lähetetyistä hakemuksista. Tietoja käytetään henkilöstön rekrytointiin liittyviin tehtäviin.

 

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Rekisterin tietoja luovutetaan yrityksen sisällä vain siinä määrin mikä on pakollista rekrytoinnin hoitamiseksi. Sivuston ylläpitäjällä saattaa olla pääsy sivustolla olevan rekrytointilomakkeen kautta kerättäviin tietoihin ylläpitoon liittyvien tehtävien yhteydessä.

 

Henkilötietojen suojaus ja säilytysaika

Tietokoneet on suojattu käyttäjätunnuksin, kaikissa koneissa on virusturva, yrityksessä on palomuuri, pilvipalvelu. Pääsy on vain rekisterin ylläpitäjällä (talouspäällikkö). Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita rekrytointiin liittyviin tehtäviin.

 

MARKKINOINTI- JA MYYNTIREKISTERI

Kenestä henkilötietoja kerätään

Yhteydenottopyynnön jättäneet, esitteen ladanneet, uutiskirjeen tilanneet

 

Kerättävät henkilötietoryhmät

Henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Huomioithan, etteivät kaikki tiedot välttämättä ole edellytyksenä halutulle toiminnolle (yhteydenottopyynnön jättäminen, esitteen lataaminen, uutiskirjeen tilaus).

 

Henkilötietojen tietolähteet, käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Tietoja kerätään rekisteröidyn omalla suostumuksella: rekisteröity luovuttaa tiedot yhteydenottopyynnön jättämisen, uutiskirjeen tilaamisen ja/tai esitteen lataamisen yhteydessä täyttämällä yhteystietonsa lomakkeelle. Käytämme keräämiämme tietoja BioGTS:n tuotteiden ja palveluiden markkinointiin ja myyntiin liittyviin tehtäviin.

 

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa edellä mainittuun tarkoitukseen BioGTS:n yrityksen sisällä myynti- ja markkinointitiimin jäsenille sekä tapauskohtaisesti mahdollisesti myös BioGTS:n itsenäisille myyntiedustajille (yhdessä myynnin ja markkinoinnin edustajat). Henkilötietoja voidaan luovuttaa kuitenkin vain sellaisille myynnin ja markkinoinnin edustajille, jotka ovat vastuussa kyseisestä markkinasta ja jotka tarvitsevat niitä BioGTS:n palveluiden ja tuotteiden markkinointiin ja myyntiin liittyvissä tehtävissä. Mikäli rekisteröity on ulkomaalainen, saatetaan henkilötiedot luovuttaa kyseisestä markkina-alueesta vastaavalle myynnin ja markkinoinnin edustajallemme, joka rekisteröidyn edustamasta markkina-alueesta riippuen saattaa sijaita myös EU:n ulkopuolella. EU:n ulkopuolisten maiden varmistama tietosuojan taso ei välttämättä vastaa tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Olemme kuitenkin toteuttaneet tietosuoja-asetuksen tällaiselta henkilötietojen siirrolta edellyttämät asianmukaiset suojatoimet tekemällä EU:n ulkopuolisten myynnin- ja markkinoinnin edustajiemme kanssa tietojen käsittelystä sopimuksen, jolla on sovittu henkilötietojen käsittelyn periaatteista. Mikäli rekisteröity haluaa nähdä jäljennöksen sopimuksesta, voi hän ottaa yhteyttä edellä ilmoitettuun BioGTS:n sähköpostiosoitteeseen.

 

Myös sivustomme ylläpitäjällä saattaa olla pääsy kerättyihin tietoihin ylläpitotehtävien yhteydessä.

 

Henkilötietojen suojaus ja tietojen säilytysaika

BioGTS:n henkilöstön tietokoneet on suojattu käyttäjätunnuksin, kaikissa koneissa on virusturva, yrityksessä on palomuuri, pilvipalvelu. Tietoihin pääsy on rajoitettu vain niihin henkilöihin, jotka tarvitsevat tietoja BioGTS:n palveluiden ja tuotteiden markkinointiin ja myyntiin liittyvissä tehtävissä. BioGTS edellyttää kaikilta yrityksen ulkopuolisilta myynnin ja markkinoinnin edustajilta salassapitoa sekä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi. Henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita BioGTS:n palveluiden ja tuotteiden markkinointiin ja myyntiin liittyviin tehtäviin.

 

Tarkistusoikeus ja korjaaminen sekä muut rekisteröidyn oikeudet

Edellä mainittuihin rekistereihin rekisteröity saa pyytäessään nähdä hänestä tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietoihin korjauksia ja/tai niiden poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröity voi myös peruuttaa henkilötietojen käsittelylle antamansa suostumuksen. Tällaisessa tapauksessa voit ottaa yhteyttä BioGTS:ään edellä mainittuja yhteystietoja käyttäen.

Rekisteröidyllä on oikeus myös tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle.

 Lisäksi käytämme tietojen keräämisessä Leadfeederia sekä Google Analyticsiä, joista kumpikaan ei yksilöi kävijää.

 

Tietosuojakäytännön muuttaminen

Tämän Tietosuojakäytännön sisältö voi muuttua, sillä kehitämme jatkuvasti toimintaamme sekä siinä käyttämäämme teknologiaa. Pyrimme myös parantamaan tämän Tietosuojakäytännön selkeyttä sekä informatiivisuutta.