BioGTS®-biodiesellaitos

– ympäristöystävällistä polttoainetta

Puhdasta polttoainetta eläin- ja kasviperäisistä biojäterasvoista

BioGTS-biodieselteknologialla voidaan tuottaa aiempaa kustannustehokkaammin ympäristöystävällistä biodieseliä yhdyskuntien ja elintarviketeollisuuden eläin- ja kasviperäisistä öljyistä ja rasvoista.

Biodiesellaitoksessamme tuotettu biodiesel on korkealaatuinen polttoaine, joka täyttää kansainväliset biodieselstandardit.

Liikennepolttoaineeksi tai polttoöljyn korvaajaksi

Biodieseliä voidaan käyttää normaalin dieselpolttoaineen tapaan liikennepolttoaineena, tai polttoöljyn tapaan esim. lämmitysöljynä, työkoneissa tai generaattoreissa, joko 100-prosenttisena tai fossiiliseen polttoaineeseen sekoitettuna.

Biodiesellaitoksessamme tuotetun biodieselin raaka-aineena voidaan käyttää mm. käytettyjä ravintolarasvoja, elintarvike-, eläin- ja kalatuotannon jäteöljyjä ja -rasvoja, biojätteen rasvajaetta, sekä rasvakaivojätteitä.

Matalat kustannukset

BioGTS-biodiesellaitoksella tuotetun biodieselin tuotantokustannukset jäävät vain murto-osaan fossiilisen dieselin tai polttoöljyn myyntihinnasta, ja lisäksi BioGTS-biodiesellaitoksella on lyhyt investoinnin takaisinmaksuaika, tyypillisesti 2–4 vuotta. BioGTS:n biodieselteknologia ei kuluta lainkaan puhdasta vettä, kemikaalien kulutus on vähäistä ja sen käyttökustannukset ovat alhaiset.

BioGTS:n biodiesellaitosteknologia perustuu kustannustehokkaaseen modulaariseen reaktorisuunnitteluun, joka on helposti skaalattavissa asiakkaan tarpeisiin. Tämän vuoksi laitos on myös nopea asentaa ja ottaa käyttöön.

Käyttämämme biodieselteknologian kilpailuetuna on lisäksi laaja raaka-ainepohja, sillä biodieselin tuotannossa voidaan hyödyntää raaka-aineena myös esimerkiksi rasvakaivoista ja jätevesistä peräisin olevia veteen sekoittuneita, huonolaatuisia jäteöljyjä ja -rasvoja.

Puhtaampaa kuin fossiilinen diesel

Biodiesel on puhdas, uusiutuva biopolttoaine, jolla on n. 80 % alhaisemmat kasvihuonekaasupäästöt, 70 % alhaisemmat hiilivetypäästöt ja 50 % alhaisemmat hiukkaspäästöt kuin fossiilisella dieselillä.

Biodieselillä on kuitenkin vastaava energiasisältö ja vastaavat käyttöominaisuudet kuin fossiilisella dieselillä. Biodiesel on lisäksi lisäaineistettavissa fossiilisen dieselin tapaan talvikäyttöön.

BioGTS-biodieselin raaka-aineeksi soveltuvat

 • Biopohjaiset jäteöljyt ja –rasvat mm. elintarviketeollisuudesta, ravintoloista ja yhdyskunnista
 • Myös veteen sekoittuneet, huonolaatuiset rasvajätejakeet, joiden hyödyntäminen ei ole mahdollista perinteisillä biodieseltekniikoilla

BioGTS-biodiesellaitoksen etuja

 • Kustannustehokkaat reaktorirakenteet, matalat tuotantokustannukset
 • Lyhyt investoinnin takaisinmaksuaika: tyypillisesti 1–3 vuotta
 • Korkea kapasiteetti, helposti skaalattavissa. Päivätuotanto 2 000–50 000 litraa biodieseliä
 • Pieni pinta-alan tarve: esim. 10×12 m
 • Nopea ”plug-in”-asennus ja käyttöönotto: 2–4 viikkoa
 • Helppokäyttöinen, jatkuvatoiminen, täysin automatisoitu ja etävalvottu
 • Laaja raaka-ainepohja
 • BioGTS biodiesellaitokset soveltuvat myös biodieselin hajautettuun tuotantoon
 • Perustuu uuteen biodieselin tuotantoteknologiaan, joka kuluttaa alhaisen määrän kemikaaleja, eikä lainkaan vettä
 •   Biodieselin tuotanto perinteisiä menetelmiä käyttäen kuluttaa 3–4 m³ puhdasta, juomakelpoista vettä tuotettua biodiesel-kuutiometriä (m³) kohti

Olisiko biodiesellaitos sopiva ratkaisu juuri teidän tarpeisiinne?

Ota yhteyttä, niin selvitetään se yhdessä!