BioGTS®-biojalostamo

– synergiaetuja biokaasu- ja biodieselteknologioiden integroimisesta

Tuottoa biohajoavasta jätteestä

BioGTS-biojalostamo perustuu innovatiiviseen biokaasu- ja biodieselteknologioiden yhdistelmään. Se sopii erinomaisesti kustannustehokkaaseen biohajoavan jätteen käsittelyyn ja hyödyntämiseen uusiutuvana energiana, liikennepolttoaineena, korkealaatuisina lannoitteina ja kemikaaleina.

Biojalostamo mullistaa orgaanisen jätteen käsittelyn

Biojalostamon reaktoritekniikka perustuu BioGTS:n biokaasulaitoksessa käyttämään kustannustehokkaaseen moduulirakenteeseen, joka on helposti skaalattavissa asiakkaan tarpeisiin. Tekniikka soveltuu erinomaisesti hajautettuun energiantuotantoon.

Biojalostamolaitos perustuu täysin automatisoituun ja jatkuvatoimiseen prosessiin, mikä takaa vaivattoman käytön.


Biojalostamon etuja

 • Matalat investointi- ja käyttökustannukset
 • Kompakti reaktorirakenne
 • Prosessin korkea hyötysuhde
 • Laaja raaka-ainepohja
 • Skaalattavuus
 • Moduulirakenteinen
 • Nopea ”plug-in”-asennus
 • Prosessi ei kuluta lainkaan vettä
 • Helppokäyttöinen, jatkuvatoiminen, täysin automatisoitu, etävalvottu
 • Ei kallista paikalla rakentamista
 • Ei pitkiä vaikeasti hallittavia rakennushankkeita

Synergiaetuja integroidusta biodieselin ja biokaasun tuotannosta

BioGTS-biojalostamo perustuu innovatiiviseen biodiesel- ja biokaasuteknologioiden yhdistelmään. Integroimalla nämä teknologiat samaan biojalostamolaitokseen saavutetaan useita synergiaetuja, kuten:

 • suljettu kierto eli mahdollisuus hyödyntää kaikki jäännökset rinnakkaisissa prosesseissa
 • sivuvirtojen ja ylijäämälämmön 100 % hyödyntämismahdollisuudet rinnakkaisissa prosesseissa
 • prosessin korkea kokonaishyötysuhde ja energiatehokkuus
 • rasvojen ja öljyjen käsittely biodieselprosessissa parantaa biokaasuprosessin hallittavuutta
 • lopputuotteiden katetuoton optimoinnin mahdollisuus.

Olisiko innovatiivinen biojalostamo sopiva ratkaisu juuri teidän tarpeisiinne?

Ota yhteyttä, niin selvitetään se yhdessä!