BioGTS®-biokaasulaitos

– biokaasun tuotannon tulevaisuus

Muuta jätteet ja sivuvirrat tuotoiksi

BioGTS-biokaasulaitoksen avulla muutat jätteet tuotoiksi ja valmistat kustannustehokkaasti uusiutuvaa energiaa ja lannoitetta. Tuotettua biokaasua voidaan hyödyntää esimerkiksi sähkön- ja lämmöntuotantoon tai jalostaa liikennepolttoaineeksi.

Uuden sukupolven BioGTS-biokaasulaitoksemme perustuu kompakteihin ja kustannustehokkaisiin biokaasureaktoreihin, jotka ovat kokonaisuudessaan tehdasvalmisteisia. BioGTS-biokaasulaitos toimii jatkuvatoimisena ns. kuivamädätysprosessina eli perinteisiä biokaasulaitosprosesseja huomattavasti korkeammassa kuiva-ainepitoisuudessa.

Nopea asennus ja avaimet käteen

BioGTS:n tehtaalla valmistetut valmiit reaktorit kuljetetaan esim. maantiekuljetuksena kohteeseen, jossa ne asennetaan paikoilleen ”plug-in”-asennuksena. Modulaarisen rakenteensa ansiosta reaktorien asennusaika kohteessa on huomattavasti lyhyempi verrattuna perinteisiin biokaasulaitoksiin. Laitoskokonaisuus luovutetaan asiakkaalle avaimet käteen -periaatteella.

Skaalattavissa tarpeen mukaan

Tehdasvalmisteisen ja modulaarisen tuotantotapamme ansiosta BioGTS-biokaasulaitos on helposti skaalattavissa erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Lopputuloksena on asiakkaan tarpeiden mukaisesti rakennettu jatkuvatoiminen ja täysin automatisoitu biokaasulaitos.

BioGTS-biokaasulaitos soveltuu hyvin mm. yhdyskuntien ja teollisuuden biojätteiden, eläinten lannan, kasvibiomassan sekä jätevesilietteiden käsittelyyn.

BioGTS-biokaasulaitoksen etuja

 

 • Alhaiset investointi- ja käyttökulut

 • Avaimet käteen: nopea asennus ja käyttöönotto

 • Vaivattomuus: jatkuvatoiminen, täysin automatisoitu, etävalvottu

 • Korkea lopputuotteen hygieeninen laatu: biologinen ja anaerobinen hajotusprosessi takaa laadukkaan lopputuotteen

 • Kustannustehokkaat ja kompaktit reaktorirakenteet

 • Soveltuu hyvin operoitavaksi myös korkeassa, jopa 40 % syötteen kuiva-ainepitoisuudessa

 • Helposti skaalattavissa

 • Vaakasuuntaiset, kontin muotoiset reaktorit

 • Pieni pinta-alan tarve

 • Kaikki huollot voidaan suorittaa reaktorin ulkopuolelta käsin

 • Korkea energiasaanto suhteessa kompaktiin reaktorirakenteeseen

 • Korkea kotimaisuusaste, kaikki keskeiset alihankkijat kotimaisia. Tuotteelle on myönnetty avainlipputunnus. Laitoksen tekninen tuki, käyttöohjeet, sopimusasiakirjat yms. suomenkieliset.

 • Laaja raaka-ainepohja, soveltuu hyvin myös useiden perinteisissä biokaasulaitosprosesseissa ongelmia aiheuttavien materiaalien käsittelyyn

 • Useita rahoitusvaihtoehtoja, muun muassa leasing-rahoitus

 • Suunniteltu ja valmistettu Suomessa

Tästä BioGTS-biokaasuteknologiassa on kyse

Kaikki biokaasulaitoksemme perustuvat patentoituun kuivamädätysteknologiaan, joka räätälöidään vastaamaan kunkin toimialan ja tilaajan tarpeita. Kuivamädätyksessä on yksinkertaistetusti kyse anaerobisesta hajotusprosessista, jonka lopputuotteena syntyy biokaasua ja eloperäistä lannoitetta/maanparannusainetta.


Kuivamädätyksen monet hyödyt

Kuivamädätysprosessilla on useita etuja märkämädätysprosessiin verrattuna. Biokaasulaitoksiemme reaktorien kuormitettavuus on moninkertainen märkäreaktoriin verrattuna. Tämä pienentää niin reaktorin kokoa kuin biokaasulaitoksen hintaakin. Laitostemme syötteenä voidaan käyttää kuivia jäte- ja biomassajakeita, joiden logistiikka on helpompi järjestää.

Kuivamädätysprosessin ansioista syötteitä voidaan käsitellä huomattavasti perinteisiä biokaasulaitosprosesseja korkeammassa, jopa 40 % kuiva-ainepitoisuudessa. Innovatiivinen teknologia takaa korkean energiasaannon suhteessa kompaktiin reaktorirakenteeseen. Mitä enemmän kuiva-ainetta, sitä enemmän biokaasua. Mitä vähemmän vettä, sitä vähemmän kustannuksia.

Prosessissa liukoistuneiden ravinteiden ansiosta lopputuote on erinomainen lannoite. Laitoksen prosessilämpötila katkaisee tehokkaasti tautikiertojen aiheuttajat sekä tappaa rikkakasvien siemenet.

Näin biokaasulaitos luo tuottoja sinulle

⦿  Omavaraista energian tuotantoa

⦿  Tuotetun kaasun tai energian myynti

 • lämmitykseen
 • sähköverkkoon
 • liikennekäyttöön
 • maakaasuverkkoon
 • teollisuuskäyttöön.

⦿  Prosessin sivutuotteena tulevan käsittelyjäännöksen myynti

 • Ympäristöystävällistä, tehokasta, turvallista ja hajutonta eloperäistä lannoitetta mm. luomutuotantoon

⦿  Jätteen käsittelystä saatavat porttimaksut

Olisiko uuden sukupolven BioGTS-biokaasulaitos sopiva ratkaisu teidän käyttöönne?

Ota yhteyttä, niin selvitetään se yhdessä!