Biokaasun jalostusyksikkö

– puhdasta biometaania raakabiokaasusta

Puhdasta biometaania liikennekäyttöön ja maakaasuverkkoon

BioGTS:n biokaasun jalostusyksikkö jalostaa raakabiokaasusta liikennekäyttöön tai maakaasuverkkoon soveltuvaa puhdasta biometaania. Biokaasun jalostusyksikkö soveltuu niin biokaasun kuin kaatopaikkakaasunkin jalostamiseen. Käytetyn PSA-teknologian ansiosta lopputuotteen metaanipitoisuus on korkea.

Ratkaisu eri kokoluokkien tarpeisiin – skaalautuva perusrakenne

Skaalautuvan perusrakenteensa ansiosta laitteisto säilyttää toimintavarmuutensa eri kokoluokkien ratkaisuissa. Se soveltuu erinomaisesti niin isojen teollisten laitosten jalostusratkaisuksi kuin pienempienkin biokaasuntuottajien jalostustarpeisiin.

BioGTS:n tehokkaaseen ja moderniin PSA-teknologiaan perustuva biokaasun jalostusyksikkö on käyttö- ja huoltokustannuksiltaan edullinen ratkaisu.

Biokaasun jalostusyksikön etuja

⦿  Taloudellisesti paras ratkaisu

  • Alhainen energiankulutus
  • Matalat käyttö- ja huoltokustannukset

⦿  Korkealaatuinen lopputuote

  • Lopputuotteen metaanipitoisuus on korkea

⦿  Varmatoiminen – uusinta teknologiaa

  • Suunniteltu jatkuvaan käyttöön
  • Voidaan tarvittaessa sammuttaa ja käynnistää ilman haittaa hyötysuhteelle

⦿  Helposti skaalattavissa lisäämällä rinnakkaisten moduulien määrää

⦿  Käsittelykapasiteetti 20–1 500 Nm³/h raakakaasua

⦿  Kompakti laitoskoko, modulaarinen ratkaisu

⦿  Helppokäyttöinen, jatkuvatoiminen, täysin automatisoitu, etävalvottu

Tästä PSA-tekniikassa on kyse

Biokaasun jalostamon laitteisto perustuu ns. PSA-tekniikkaan (paineenvaihteluadsorptio, Pressure Swing Adsorption). Kyseessä on paineenvaihteluun pohjautuva adsorptiomenetelmä, jossa adsorboiva aine sitoo itseensä raakabiokaasussa olevan hiilidioksidin. Raakakaasun muut epäpuhtaudet (esim. rikkivety, siloksaanit) poistetaan tarvittaessa esikäsittelyn yhteydessä.

 


Valitse tarvitsemasi ominaisuudet:

  • Biokaasun jalostuslaitteisto
  • Kaatopaikkakaasun esikäsittelylaitteisto
  • Biometaanin paineistus liikennekäyttöön
  • Biometaanin tankkausyksikkö

Olisiko biokaasun jalostusyksikkö sopiva ratkaisu juuri teidän tarpeisiinne?

Ota yhteyttä, niin selvitetään se yhdessä!