Yrityksemme on valikoitunut viiden kovimman ehdokkaan joukkoon Vuoden 2016 keskisuomalainen markkinointiteko-kisassa. Äänestyksen järjestävät MARK Suomen Markkinointiliitto ja sanomalehti Keskisuomalainen jo kahdeksatta kertaa. Kilpailuehdokkuuden edellytykseksi yrityksiltä vaaditaan selkeästi tavanomaisen ylittävää toimintaa tai suoritusta, joka osaltaan pyrkii kannustamaan yhä parempien ratkaisujen kehittämiseen.

 
BioGTS perustelee omaa ehdokkuuttaan seuraavaan tapaan: ”BioGTS on kotimainen biokaasu-ja biodiesellaitosvalmistaja, joka on löytänyt paikkansa yhdistävänä linkkinä jätteenkäsittelyn ja lähipolttoainetuotannon välissä. Markkinoinnin kannalta meillä on täydellinen korkean teknologian tuoteportfolio, joka skaalautuu maatilamittakaavasta maailman metropolien jätteenkäsittelyyn soveltuvaksi. Autotallin nurkasta teolliseen tuotantoon ja kansainvälisille markkinoille on pitkä tie, mutta sillä matkalla meidän saattajinamme ovat olleet kasvun nälkä, peräänantamaton kehitystyö, osaava tiimi ja vahvat verkostot.”

 
Äänestykseen voi osallistua sanomalehti Keskisuomalaisen verkkosivuilla osoitteessa http://www.ksml.fi/erikoissivut/markkinointiteko/
Äänestä sinäkin!