BioGTS on valittu jälleen Sitran yrityslistaukseen, jossa esitellään liiketoimintaesimerkkejä kannustamaan suomalaisia yrityksiä siirtymään kestävään, uuden ja tehokkaamman talouden mukaiseen toimintaan.

Sitra on lokakuussa 2016 ensimmäisen kerran julkaissut Suomen inspiroivimmat kiertotalouden yritysesimerkit. Päivittyvä listaus perustuu neljään arviointikriteeriin, jotka ovat mielenkiintoisuus, liiketoiminta, ratkaisun skaalattavuus ja vaikuttavuus. BioGTS sijoittuu Sitran listalla kiertotalouden liiketoimintamallien mukaan resurssitehokkuus & kierrätys malliin, jossa arvoa luodaan materiaalivirtojen sivutuotteista ja jätteistä sekä käyttäjiltä palautuvista tuotteista.

 

Suomi tavoittelee asemaa kiertotalouden edelläkävijänä

Kiertotalous pyrkii maksimoimaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään. Kiertotalous tarjoaa tehokkaita keinoja taistella ilmastonmuutosta vastaan, vähentää jätteen määrää ja luoda työpaikkoja. Sitra on kehittänyt Suomelle kiertotalouden tiekartan. Maailman ensimmäinen kansallinen tiekartta kiertotalouteen määrittelee niitä askeleita, joita tarvitaan kansantalouden systeemiseen muutoksen askeleisiin vuosien 2016 ja 2025 välillä.