BioGTS Oy toimittaa Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy:lle modernin biokaasulaitoksen, jonka vuosittainen käsittelykapasiteetti on n. 10 000 t maatalouden biomassoja ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja.

Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy on rakennuttamassa valtatie 2:n varteen, Punkalaitumen Kanteenmaan alueelle nykyaikaista kuivamädätystekniikkaan perustuvaa biokaasulaitosta. Biokaasulaitoksen paalutustyöt ovat juuri käynnistyneet alueella.

Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy:n biokaasulaitos on biotuotetehdas, jossa tuotetaan maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja kierrättämällä ja jalostamalla teollisuus- ja liikennekäyttöön tarkoitettua biometaania, sekä korkealaatuisia orgaanisia lannoitteita mm. luomuviljelyyn. Punkalaitumen Bioenergia Oy:n laitoksen käsittelykapasiteetti on n. 10 000 t/v. Moderni kuivamädätystekniikkaan perustuva biokaasulaitos on kustannustehokkain tapa käsitellä maatalouden sivuvirtoja ja vähentää lannankäsittelystä aiheutuvia päästöjä. Käsittely biokaasulaitoksessa vähentää eläinten lannasta aiheutuvia metaani- ja hajupäästöjä jopa 90 %.

BioGTS Oy toimittaa Punkalaitumelle modernin biokaasulaitoksen, jonka vuosittainen käsittelykapasiteetti on noin 10 000 t maatalouden biomassoja ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja.

Punkalaitumen biokaasulaitoksen tuottamaa biometaania tullaan kuljettamaan kaasunkuljetuskonteilla mm. teollisuuskäyttöön ja liikennepolttoaineena hyödynnettäväksi.

Biokaasulaitosprojektin selvitystyötä on Punkalaitumella tehty yli 2 vuotta. Nyt hanke on siinä vaiheessa, että paalutustyöt kohteessa ovat käynnistyneet. BioGTS:n toimitusjohtaja Mika Rautiainen näkee Punkalaitumen hankkeen merkittävänä päänavauksena vastaavanlaisille biokaasulaitosprojekteille.

”Punkalaitumen Bioenergia Oy:n innovatiivinen toimintamalli biometaanin saattamiseksi markkinoille toimii tärkeänä suunnannäyttäjänä monille muille vireillä oleville biokaasulaitoshankkeille Suomessa. Uskomme, että vastaavantyyppisiä, kaasuverkon ulkopuolisia biokaasulaitoshankkeita tulee tämän myötä lähtemään liikkeelle useita ympäri Suomea”, Rautiainen iloitsee.

 

TAUSTAA

  • Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy:n taustalla on mm. parisenkymmentä paikallista maatalousyrittäjää ja Punkalaitumen kunta.
  • BioGTS Oy on kotimainen, vuonna 2011 perustettu patentoitujen ja tehdasvalmisteisten biokaasu- ja biodiesellaitosten valmistaja.
  • BioGTS Oy:n kehittämä ja patentoima uuteen tekniikkaan pohjaava biokaasulaitosteknologia perustuu ns. kuivaprosessiin ja soveltuu suoraan kuivienkin biomassajakeiden käsittelyyn ilman tarvetta nesteen lisäykselle.
  • Laitoksen syötteet: maatalouden biomassat ja elintarviketeollisuuden sivuvirrat.
  • Laitoksen tuotteet: jalostettu biometaani, joka hyödynnetään pääasiassa teollisuuskäytössä ja liikennepolttoaineena, sekä luomulannoitteet.
  • Arvioitu vuosituotto n. 7 700 MWh biokaasua, joka vastaa 600-700 kaasuauton vuosittaista polttoainetarvetta.
  • Rakentaminen on käynnissä ja laitoksen on määrä käynnistyä vuoden 2018 alkupuolella.

Lue Punkalaitumen Sanomien artikkelistä kuinka biokaasulaitoksen rakennustyöt ovat käynnistyneet Kanteenmaassa.