Keski-Suomen energiataseen mukaan tuontienergiaan kuluu noin 80 % maakunnan energiaan käytetyistä varoista. Jyväskylässä on löydetty yhteinen tahtotila toimia edelläkävijänä paikallisen uusiutuvan energian tuotannossa ja käytössä. Hiilipäästötön ja uusiutuvaan energiaan nojaava Jyvässeutu on mahdollista luoda vain eri alojen toimijoiden pitkäjänteisenä yhteisponnistuksena.

BioGTS Oy on omalta osaltaan mukana kehittämässä toimintamalleja lähienergian kannattavaan tuotantoon. Taloudellisesti järkevintä on käsitellä eloperäinen jäte energian tuotannon raaka-aineena siellä missä jäte syntyy. Myös polttoaineen jakelu tulisi järjestää lähipolttoaineajatuksen mukaisesti.

BioGTS on rakentamassa Mustankorkealle biokaasulaitosta, jonka yhteyteen tuleva liikennemetaanin tankkausasema osaltaan vahvistaa paikkakunnan tarjontaa liikennekäyttöön tarkoitetun biometaanin osalta. Biokaasun tarjonnan parantuminen taas alentaa kynnystä siirtyä kaasuautoiluun. Arvioiden mukaan kaasun liikennekäyttö on mahdollista kymmenkertaistaa vuoteen 2019 mennessä.
Lue Jyvässeudun vihreästä visiosta lisää Ylen sivuilta.

Lähipolttoaineen tuotanto on BioGTS:n osaamisen ytimessä.
Lähipolttoaineen tuotanto on BioGTS:n osaamisen ytimessä.