BioGTS on allekirjoittanut Baltic Sea Action Group-säätiön hallinnoiman Itämeri-sitoumuksen. BioGTS sitoutuu edistämään ravinteiden kierrätystä kehittämällä lannan käyttöä biokaasun tuotannossa ja parantamalla jäljelle jäävästä mädätteestä tehtävän lannoitteen laatua.
Ravinteiden pitäminen hyötykäytössä vähentää niiden joutumista vesistöihin. BioGTS pilotoi teknologioita, joilla kyetään hyödyntämään nykyistä tehokkaammin biokaasuprosessissa jäljelle jäävän mädätteen sisältämät ravinteet. Lisäksi pilotoinnissa testataan typen määrän lisäämistä mädätteestä valmistettuihin lannoitteisiin. Näin edistetään ravinteiden kierrättämistä sekä kehitetään kierrätyslannoitteiden laatua kustannustehokkaasti.
Baltic Sea Action Group on sitoutumaton säätiö, joka tekee työtä Itämeren pelastamiseksi.

Baltic Sea Action Group Facebookissa.

BioGTS Baltic Sea Commitment Maker