Jyväskyläläinen biokaasu- ja biodiesellaitosten valmistaja, BioGTS Oy, on koonnut merkittävän pääomaruiskeen marraskuussa päättyneellä rahoituskierroksellaan. Yksityiset ja julkiset toimijat ovat sitoutuneet rahoittamaan yrityksen toimintaa yhteensä 3,8 miljoonalla eurolla.

Jyväskyläläinen biokaasu- ja biodiesellaitostoimittaja BioGTS Oy on marraskuussa 2015 saattanut loppuun kasvun vaatiman investointi- ja käyttöpääomarahoituksen varmistavan rahoituskierroksen, jossa yritys keräsi yhteensä 3,8 miljoonaa euron rahoituksen. Mukana rahoituskierroksella on kahdeksan yksityistä sijoittajaa, yrityksen avainhenkilöitä, sekä Keski-Suomen Osuuspankki ja Finnvera.
BioGTS Oy:n toimitusjohtajan, Mika Rautiaisen mukaan rahoituskierros on erittäin merkittävä päänavaus yritykselle ja mahdollistaa toiminnan laajentamisen vuonna 2016.

– Onnistunut rahoituskierros on merkki sijoittajien ja rahoittajien luottamuksesta yritystämme kohtaan. Rahoitus tullaan käyttämään tulevien biokaasu- ja biodiesellaitostoimitusten vaatimaan käyttöpääomarahoitukseen sekä ensimmäisten laajempien vientiprojektien käynnistämiseen.

BioGTS Oy on jyväskyläläinen cleantech-alan kasvuyritys. Yrityksen ydintuote on skaalattava ja tehdasvalmisteinen uuden sukupolven biokaasu- ja biodiesellaitosratkaisu eloperäisen jätteen käsittelyyn ja hyödyntämiseen uusiutuvana energiana.  BioGTS Oy tarjoaa biokaasu- ja biodiesellaitosten ”avaimet käteen”-toimituksia sekä operointi- ja huoltopalvelua. Yrityksen keskeisiä asiakasryhmiä ovat jätehuoltoyhtiöt, energiayhtiöt, maatalous ja elintarviketeollisuus. Yrityksen biokaasu- ja biodiesellaitosten kotimaisuusaste on korkea, yli 90 %. BioGTS Oy työllistää suoraan 20 ammattilaista, sekä alihankkijoiden kautta lisäksi kokoaikaisesti 40-50 ammattilaista pääosin Keski-Suomessa. Yrityksen toimitilat sijaitsevat Jyväskylässä ja Laukaassa.

 

TAUSTAA

 • BioGTS Oy on kotimainen patentoitujen ja tehdasvalmisteisten uuden sukupolven biokaasu- ja biodiesellaitosten valmistaja.
 • Yritys on perustettu vuonna 2011.
 • Liikevaihto on n. 6 miljoonaa euroa vuonna 2015.
 • BioGTS Oy on aiemmin tänä vuonna voittanut mm. Biotalous KasvuOpen kasvuyrityskilpailun ja palkittu kunniamaininnalla kansallisessa KasvuOpen kilpailussa.
 • BioGTS Oy:n Haminan Energia Oy:lle toimittama teollisen mittakaavan biokaasulaitos on parhaillaan käyttöönottovaiheessa Virolahdella.
 • Viime viikolla yritys kertoi toimittavansa maatilamittakaavan biokaasulaitoksen Ilkka Herlinin omistamalle Kuitian tilalle, josta on tarkoitus toteuttaa ravinnekierrätyksen ja energiaomavaraisuuden mallimaatila Suomessa.
 • BioGTS Oy:llä on kunnianhimoinen kasvustrategia, ja yritys investoi voimakkaasti kansainvälisen myynti- ja markkinointiverkostonsa kehittämiseen. Yrityksellä on jakelusopimukset tällä hetkellä 44 eri maassa painottuen Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan.
 • Kansainvälinen 20 ammattilaisen tiimi. Lisäksi yritys työllistää alihankkijoiden kautta kokoaikaisesti 40-50 ammattilaista pääosin Keski-Suomessa.

BioGTS Oy:n biojalostamoteknologian kilpailuetuja ovat mm.:

 • Teknologia hyödyntää ns. kuivaprosessia sekä biokaasun että biodieselin tuotannossa. Sen etuja ovat korkea tuotantokapasiteetti, korkea energiasaanto reaktoritilavuutta kohti, sekä alhaiset käyttökulut.
 • Helposti skaalattava, modulaarinen reaktorirakenne, ihanteellinen vientitoimituksia varten
 • Standardoidun/tehdasvalmisteisen laitosratkaisun monistettavuus, kun taas kilpailijoiden ratkaisut perustuvat pääsääntöisesti tapauskohtaisesti suunniteltaviin projektitoimituksiin
 • Kustannustehokkuus ja lyhyt investoinnin takaisinmaksuaika