Kiinaan toimitettavan biokaasulaitoksen rakennustyöt ovat hyvässä vauhdissa. Käyttöönottovaiheeseen on tarkoitus siirtyä heinäkuussa. Kyseessä on BioGTS Oy:n ensimmäinen Itä-Aasian projekti, joka toimii uudella markkina-alueella myös demonstraatiolaitoksena.

Keski-Kiinassa vahvasti maatalousvaltaisella alueella sijaitsevan biokaasulaitoksen käsittelykapasiteetti on merkittävät 31 000 tonnia vuodessa. Kyseessä on BioGTS Oy:n suurin tähänastinen vientiponnistus, ja laitoksen komponentit ovatkin selvästi yhtiön aiemmin toimittamia osia kookkaampia.

”Suomesta toimitettiin muun muassa suurimmat BioGTS Oy:n koskaan rakentamat bioreaktorit, laitosmodulit sekä syöttölaitteet maatalousjätteelle”, kertoo projektista vastaava BioGTS Oy:n projektipäällikkö Marko Kauppinen.

Laitoksen esikokoonpano käynnistyi maaliskuussa, ja teräsrakenteet saatiin asennettua erittäin ripeästi. Sähköasennuksia on päästy tekemään toukokuussa, ja ne saatetaan loppuun kesäkuun aikana.

”Käyttöönottovaiheeseen siirrytään heinäkuussa. Aluksi tämä tarkoittaa sähköautomaatiokäyttöönottoa, minkä jälkeen siirrytään mädätteellä tehtävään käyttöönottoon”, Kauppinen kertoo.

Yhteistyölle jatkoa toisen biokaasulaitoksen parissa

Projektia on johdettu suomalaisin voimin käyttäen tukena paikallista kiinalaista asennushenkilöstöä. Suomesta toimitettujen massiivisten komponenttien rinnalla on kyetty hyödyntämään tehokkaasti paikallisten asennustarviketoimijoiden apua.

Yhteistyö on selvästi vakuuttanut asiakkaan, sillä projektin edetessä sama asiakas on tilannut myös toisen biokaasulaitoksen, joka rakennetaan noin 50 kilometrin päähän parhaillaan tekeillä olevasta laitoksesta. Seuraavan biokaasulaitoksen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vielä kuluvan vuoden aikana.

 

Vihreä teknologia vähentää savukaasupäästöjä yli 90%

Biokaasulaitosten ympäristö on merkittävää aluetta Keski-Kiinan maataloudelle, ja maanviljelyn sivutuotteena syntyykin suuria määriä korjuujätettä. Perinteisesti korjuujäte on käsitelty polttamalla, millä on selkeä heikentävä vaikutus alueen ilmanlaatuun.

”Esimerkiksi olkien poltto loppukesän kuivassa ilmassa voi saada ilmanlaadun romahtamaan varsin alhaiseksi”, Kauppinen kertoo.

Uusille jätteenkäsittelyprosesseille on Keski-Kiinassa siis selkeä tarve, johon BioGTS Oy:n edistyksellisellä teknologialla pystytään vastaamaan erinomaisesti. Koska kuivamädätysprosessi sopii erinomaisesti juuri viherjätteelle, ovat biokaasulaitokset tehokas ja luonteva ratkaisu alueen valtavien viherjätemassojen käsittelyyn. Kuivamädätysprosessi vähentää savukaasupäästöjä yli 90%.

”Jatkossa olki- ja maissijätteestä saadaan polttamalla hävittämisen sijaan tuotettua biokaasua, jolle löytyy useita jatkokäyttömahdollisuuksia. Biokaasua voidaan ketterästi jalostaa liikennepolttoaineeksi tai syöttää puhdistettuna suoraan kaasuverkkoon. Käsittelyjäännös puolestaan voidaan hyödyntää luomukelpoisena lannoitetuotteena”, Kauppinen summaa.

 


Kiinaan toimitettavan biokaasulaitoksen rakennustyöt ovat hyvässä vauhdissa. Käyttöönottovaiheeseen on tarkoitus siirtyä heinäkuussa. Kyseessä on BioGTS Oy:n ensimmäinen Itä-Aasian projekti, joka toimii uudella markkina-alueella myös demonstraatiolaitoksena.

 

TAUSTAA

  • BioGTS Oy on kotimainen, vuonna 2011 perustettu patentoitujen ja tehdasvalmisteisten biokaasu- ja biodiesellaitosten valmistaja.
  • BioGTS Oy:n kehittämä ja patentoima uuteen tekniikkaan pohjaava biokaasulaitosteknologia perustuu ns. kuivaprosessiin ja soveltuu suoraan kuivienkin biomassajakeiden käsittelyyn ilman tarvetta nesteen lisäykselle.
  • Laitoksen syötteet: maatalouden biomassat.
  • Laitoksen tuotteet: jalostettu biometaani, joka hyödynnetään fossiilisen maakaasun korvikkeena liikennepolttoaineena, sekä syötetään maakaasuverkkoon. Käsittelyjäännös hyödynnetään maataloudessa luomukelpoisena lannoitteena.
  • BioGTS Oy työllistää Jyväskylässä omilla palkkalistoillaan n. 50 asiantuntijaa. Lisäksi yritys työllistää alihankkijaketjun kautta kokoaikaisesti yli 100 henkilöä. Yritys palkittiin vuonna 2016 Keski-Suomen ja koko Suomen kovimpana kasvuyrityksenä (Kauppalehti) ja vuonna 2015 Biotalous KasvuOpen kasvuyrityskilpailun voittajana.