Kauhajoelle nousee tämän vuoden aikana BioGTS:n uuteen teknologiaan perustuva biokaasulaitos. Suupohjan koulutuskuntayhtymän ja BioGTS Oy:n välinen biokaasulaitoksen toimitussopimus allekirjoitettiin viime perjantaina. Biokaasulaitos tullaan rakentamaan Suupohjan ammatti-instituutin maatalousoppilaitoksen alueelle. Maatalousoppilaitos rakennuttaa uuden modernin navetan ja sen yhteyteen tulee BioGTS:n biokaasulaitos. Laitoksen toimitus tapahtuu sopimuksen mukaan kuluvan vuoden marraskuun loppuun mennessä. Laitostilaus on arvoltaan 1,45 M€.

Laitoksen syötteenä tullaan käyttämään Suupohjan maatalousoppilaitoksen uudesta navetasta syntyvää lantaa, viherheinää sekä perunan solunestettä. Biokaasulaitos toimii valmistuttuaan opetuskäytössä ja siellä koulutetaan tulevaisuuden biokaasuosaajia. Suupohjan laitos tuottaa liikennekaasua, biometaania käytetään myös lämmön ja sähkön tuotantoon. Ammatti-instituutilla on suunnitelmissa hankkia käyttöönsä kaasutraktori ja biokaasuauto.

GioGTS ja Suupohjan ammatti-instituutti tekivät sopimuksen biokaasulaitoksen toimittamisesta
Laitostoimitussopimusta olivat allekirjoittamassa Suupohjan ammatti-instituutin koulutusjohtaja Esko Lehtimäki (vas.), hallituksen puheenjohtaja Antti Ala-Kokko, projektin valvoja Jouni Niemi, BioGTS Oy:n projektipäällikkö Kauko Isomöttönen sekä rehtori Ari Loppi.