BioGTS Oy ja Etelä-Savon Energia Oy:n konserniyhtiö Biohauki Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen biokaasulaitoksen toimittamisesta Mikkelin Haukivuoreen. Biohauki Oy on rakennuttamassa Mikkelin Haukivuoren alueelle nykyaikaista kuivamädätystekniikkaan perustuvaa biokaasulaitosta.

Biokaasulaitoksessa maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirroista tuotetaan biometaania lähinnä liikennepolttoaineeksi sekä kaukolämmön tuotantoon. Moderni kuivamädätystekniikkaan perustuva biokaasulaitos on kustannustehokkain tapa käsitellä maatalouden sivuvirtoja ja vähentää lannankäsittelystä aiheutuvia päästöjä. Käsittely biokaasulaitoksessa vähentää eläinten lannasta aiheutuvia metaani- ja hajupäästöjä jopa 90 %. Biohauki Oy:n laitoksen käsittelykapasiteetti on alkuvaiheessa n. 7 700 t/v.

TAUSTAA
• Biohauki Oy on Etelä-Savon Energia Oy:n konserniyhtiö, jossa on lisäksi 14 viljelijäomistajaa.
• Laitoksen syötteet: maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirrat.
• Laitoksen tuotteet: jalostettu biometaani, joka hyödynnetään pääasiassa liikennepolttoaineena ja kaukolämmön tuotannossa, sekä luomulannoitteet.
• Laitosinvestoinnin arvo on n. 3 miljoonaa euroa.

BioGTS Oy toimittaa Haukivuoreen modernin biokaasulaitoksen, jonka alkuvaiheen vuosittainen käsittelykapasiteetti on noin 7 700 tonnia biohajoavia syötteitä.
BioGTS Oy toimittaa Haukivuoreen modernin biokaasulaitoksen, jonka alkuvaiheen vuosittainen käsittelykapasiteetti on noin 7 700 tonnia biohajoavia syötteitä.