BioGTS on voittanut Sotkamon Luonnonvarakeskuksen kilpailutuksen biokaasun puhdistus- ja tankkausyksikön toimituksesta biokaasulaitokselle.

Sotkamon Luonnonvarakeskuksen biokaasulaitos on BioGTS Oy:n toimittama Suomen ensimmäinen maatilamittakaavan biokaasulaitos, joka hyödyntää ns. kuivaprosessia biokaasun tuotannossa. Biokaasulaitos puhdistus- ja tankkausyksikköinen lisää tutkimuskeskuksen energiaomavaraisuutta, kun syntyvä biokaasu voidaan käyttää lämmitykseen tai traktorin ja Luonnonvarakeskuksen biokaasuauton polttoaineeksi. Sotkamossa biokaasun tuotantoon hyödynnetään maatilan omaa rehua tai jätettä, kuten säilöheinää, kuivalantaa ja kalanperkuujätettä.
BioGTS® biokaasun puhdistus- ja tankkausyksikössä raa’an biokaasun metaanipitoisuus nostetaan maakaasun laatua vastaavalle tasolle. Lisäksi biometaani paineistetaan, jotta se soveltuu tankattavaksi liikennepolttoaineena tai esim. syötettäväksi maakaasuverkkoon.

Biokaasun puhdistus- ja tankkausyksiköstä saadaan polttoainetta Sotkamon Luonnonvarakeskuksen biokaasuautolle.
Biokaasun puhdistus- ja tankkausyksiköstä saadaan polttoainetta mm. Sotkamon Luonnonvarakeskuksen biokaasuautolle.