BioGTS:n joukot ovat saaneet alkuvuodesta 2017 vahvistusta. Yrityksen palvelukseen on saatu Tero Kemppi myynti-insinöörin ja asiakasvastaavan tehtäviin ja Joni Räsänen SIA projekti-insinööriksi. Uusina harjoittelijoina on aloittanut kunnossapito-asioissa toimiva Lauri Järvi ja Kaisa Miettunen, joka pyörittää koereaktoreja ja hoitaa käynnissä olevien laitosten seurantaa. Harjoittelija Arja Majorin tehtävät liittyvät 3D-mallinnukseen sekä suunnitteluun. Lisäksi BioGTS:ssä tekevät opinnäytetöitään Joona Santala ja Antti Räikkönen.

Edellisestä rekrytointiuutisesta oli jäänyt pois Teijo Jalo, joka on toiminut syyskuusta saakka laitosmiehenä Virolahden biokaasulaitoksella.