Suomen johtava maa- ja biokaasunjakelija Gasum Oy avasi Hyvän ilman lintu -kilpailun marraskuussa 2014. Osallistujilta pyydettiin ideoita, jotka lisäisivät kaasukäyttöisten ajoneuvojen käyttöä.

BIOBOX – biometaania liikennekäyttöön

BioGTS-Gasum_Innovation_Competition_final_042015Innovaatiomme BIOBOX: Biometaania kustannustehokkaasti liikennekäyttöön valittiin semifinaaliin 130 osallistujan joukosta tammikuussa 2015, ja  maaliskuussa BIOBOX pääsi finaaliin kymmenen semifinalistin joukosta.

Toimitusjohtaja Mika Rautiainen ja kehitysjohtaja Annimari Lehtomäki esittelivät BIOBOX: biometaania kustannustehokkaasti liikennekäyttöön -suunnitelman panelisteille 15.4. Kilpailu etsii ratkaisuja biokaasun liikennekäyttöön, ja painopiste on projekteissa, jotka voidaan ottaa nopeasti käytäntöön.

Kilpailun voittaja selviää kesäkuussa 2015. Voittaja voi saada jopa 100 000 euroa, mutta palkinto voidaan myös jakaa kolmen parhaan kesken niin, että voittaja saa vähintään 50 000 euroa.

Lisätietoa löytyy osoitteesta http://hyvanilmanlintu.gasum.fi/.