biogts_matkalla_mustankorkealle_5_1

BioGTS:n tehdashallin suojissa on kaksi suurta reaktorin runkoa, joiden kimpussa työskentelee ammattiosaajia eri työvaiheissa. Hallin toisessa päässä kirkkaat kipinät sinkoilevat kohti kattoa hitsaajan työskennellessä työpisteellään. Tehdashallin täyttää korvia huumaava työn ääni.  Rungot muuttuvat ammattilaisten käsissä korkean teknologian tuotteiksi, joiden avulla biojätteestä voidaan tuottaa energiaa. Kulunut kesä onkin vierähtänyt Seppälänkankaan BioGTS:n tehtaalla työn merkeissä, sillä tulevan biokaasulaitoksen 4 reaktoria on saatu valmiiksi ja toimitettu kahdeksassa lohkossa Mustankorkean jätteenkäsittelylaitokselle.

Biokaasureaktori viimeistelyä vaille valmis.
Biokaasureaktori viimeistelyä vaille valmis.
Biokaasureaktorit siirtyivät kesäyön hämärässä rekkakuljetuksella kohti Mustankorkean työmaata.
Biokaasureaktorit siirtyivät kesäyön hämärässä rekkakuljetuksella kohti Mustankorkean työmaata.

BioGTS:n tuotantopäällikkö Heikki Turpeinen vahvistaa menneen kesän olleen tehtaalla varsin toimelias. Tällä hetkellä toteutusta odottaa biokaasulaitokseen kuuluva kaasunjalostusyksikkö, johon liittyviä hankintoja Turpeinen on parhaillaan tekemässä. Tehtaan omana tuotantona valmistuvat myös kattilalaitos ja biokaasuautoilijoiden tankkauspiste.

Tuotantopäällikkö Heikki Turpeinen (edessä) korostaa jatkuvan kehittämisen merkitystä.
Tuotantopäällikkö Heikki Turpeinen (edessä) korostaa jatkuvan kehittämisen merkitystä.

BioGTS:n biokaasulaitoksen teknologia perustuu anaerobiseen kuivaprosessiin, joka ei kaipaa ylimääräistä vettä toimiakseen, kuten perinteiset märkäprosessiin pohjautuvat ratkaisut.  Energiaa säästyy jo itse biokaasuprosessissa, kun lämmitettävää materiaalia / massaa on vähemmän. Uudenlainen teknologia asettaa vaatimuksensa myös laitteistolle, jota biokaasulaitoksen rakentamisessa käytetään, kertoo Heikki Turpeinen. Laitteistotilaukset tehdään teknisen toiminnallisuuden ja soveltuvuuden perusteella, referenssikohteita silmällä pitäen. Korkean teknologian cleantech –tuotteen ja palvelun ollessa kyseessä, toiminnan ytimessä on jatkuva kehitystoiminta, jolla pyritään laadukkaaseen tuotteeseen. Aiemmin toimitetut biokaasulaitokset, kuten Haminan Vironlahden biokaasulaitos, ja sen operointi- ja huoltotoiminta ovat tuottaneet arvokasta kokemusta ja tietoa tuotanto-ja kehitystyöhön.