BioGTS:n toimittama biojalostamo Metsäsairilan jätteenkäsittelyaseman alueella on edistynyt suunnitelmien mukaisesti ja viime viikolla Mikkelissä on vietetty harjannostajaisia. Harjakaiset ovat tärkeää osa virstanpylvästä BioSairilan biojalostamon rakentamisessa, jonka on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2019 alkupuoliskolla.

 

Täydessä kapasiteetissa biojalostamo käsittelee vuosittain noin 19 500 t yhdyskunnan ja maatalouden biomassoja, joita hyödynnetään biokaasun ja luomukelpoisen lannoitetuotteen tuotannossa. Tuotettu biokaasu jalostetaan biometaaniksi ja pääosin hyödynnetään fossiilisen maakaasun korvikkeena liikennepolttoainekäytössä.

Biojalostamon liikennebiokaasun tuotanto tarjoaa mahdollisuuden siirtyä päästöttömään autoiluun Mikkelin alueella. Täydessä kapasiteetissa laitoksen tuottama kaasumäärä riittää yli 1 000 henkilöauton vuotuiseen tarpeeseen.