Saamme ylpeänä ilmoittaa, että konseptimme ”Bioboksi™ – biokaasulaitosten T-Ford” on voittanut Gasumin järjestämän Hyvän ilman lintu -innovaatiokilpailun. Lisäksi Bioboksi sai yleisöäänestyksessä ylivoimaisesti eniten ääniä. BioGTS pokkasi kilpailun pääpalkinnon, 75 000 €.

Tammikuussa kilpailuun oli saapunut 130 ideaa, joiden joukosta puolivälierien kautta finaaliin ja lopulta voittoon nousi BioGTS:n tehdasvalmisteiseen, standardoituun biokaasulaitokseen ja uuteen biokaasun jalostustekniikkaan perustuva liikennebiokaasukonsepti.

Kilpailun tarkoituksena oli nostaa esiin tuoreita ideoita luonnonkaasun maantieliikennekäytön lisäämiseksi. Tuomariston mukaan Bioboksi-konseptissa biotalous yhdistyy saumattomasti maantieliikenteen päästöjen vähentämiseen.

– Idealla on myös vientipotentiaalia, ja ratkaisu tukee Gasumin liikennepalveluiden laajenemista koko maahan. Lisäksi idean takana ovat osaavat tekijät, joilla riittää ammattitaitoa viedä idea käytännön liiketoiminnaksi, sanoo innovaatiokilpailun arviointiraadin puheenjohtaja, Gasumin hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Rantanen.

Bioboksi-innovaatio perustuu liiketoimintamalliin, jossa biometaanin valmistus, jalostus ja jakelu tuodaan suoraan liikenneväylien varteen.  BioGTS Oy:n toimitusjohtajan, Mika Rautiaisen mukaan Bioboksi tulee mullistamaan ajatuksen lähipolttoaineesta.

– Todellinen lähipolttoaine valmistetaan ja jalostetaan samassa paikassa, jossa se myydään kuluttajille. Raaka-aine pyritään hankkimaan laitoksen lähialueilta, jolloin biohajoavia jätteitä ja maatalouden ja elintarviketeollisuuden biomassoja voidaan hyödyntää paikallisesti. Visiomme mukaan vuoteen 2020 mennessä Suomessa on 100 laitoksen Bioboksi-ketju ja konsepti monistetaan kansainvälisesti.

Bioboksissa on kyse biokaasun tuotanto- ja jalostustekniikasta, jotka yhdessä mahdollistavat biokaasun kustannustehokkaan tuottamisen. Laitoskokonaisuuden ei tarvitse sijaita kaasuputkiverkoston alueella, vaan se voidaan rakentaa esimerkiksi vilkkaasti liikennöidyn valtaväylän varrelle, jolloin tankkauspisteen sijainti on autoilijan kannalta otollinen. Laitoskoko on lisäksi helposti skaalautuva: pienimmillään se tuottaa noin 100 henkilöauton vuotuiset polttoaineet. Innovaation tekniikka mahdollistaa liikennebiokaasun jalostamisen myös kaatopaikkakaasusta.

Perinteisten biokaasulaitosten investointikustannukset ovat verraten korkeat, koska laitokset joudutaan räätälöimään erikseen kuhunkin kohteeseen. Lisäksi kustannustehokkaita biokaasun jalostustekniikoita pieneen mittakaavaan ei ole ollut saatavilla. Bioboksin tehdasvalmisteisuus, sarjatuotanto ja kompakti koko laskevat investointikustannuksia, jolloin biokaasun valmistus liikennekäyttöön on entistä kannattavampaa. BioGTS Oy on neuvotellut Nordea rahoituksen kanssa valmiiksi ainutlaatuisen leasing-rahoituspaketin, joka toimii joustavana rahoitusinstrumenttina asiakkaiden biokaasu- ja biodiesellaitosten hankinnassa.

Liiketoiminnan kehitysjohtaja Annimari Lehtomäen mukaan kilpailuvoiton myötä lanseerataan markkinoille myös BioGTS:n kehittämä uusi biokaasun jalostustekniikka, joka soveltuu biometaanin kustannustehokkaaseen tuotantoon myös pienen mittakaavan biokaasulaitoksilla. Tekniikkaa voidaan soveltaa myös mm. kaatopaikkakaasun jalostamiseen liikennekäyttöön.

Bioboksi™ on BioGTS:n rekisteröimä tavaramerkki ja laitoksissa käytettävä biokaasutekniikka on yrityksen patentoima. BioGTS®-biokaasulaitoksille on myönnetty Avainlippu-tunnus.