Haminan Energian biokaasulaitoksen avajaisia vietetään 25.4.2016 Virolahdella. Avajaispäivänä Haminan Energia järjestää oman kutsuvierastilaisuuden klo 13 – 15 ja klo 15 – 16 laitoksella on avoimet ovet kaikille asiasta kiinnostuneille.

Rakentamisesta käyttöönottoon puolessa vuodessa

Kotimainen biokaasu- ja biodiesellaitosvalmistaja BioGTS Oy aloitti Haminan Energian biokaasulaitoksen rakentamisen toukokuussa 2015. Ensimmäinen käyttöönottovaihe alkoi nopeasti jo n. puolen vuoden kuluttua loppuvuodesta 2015.

Laitoksen laajennus suunnitteilla

Hyvin sujuneet rakennus- ja käyttöönottovaiheet sekä positiiviset käyttökokemukset mahdollistavat sen, että laitokselle suunnitellaan biomassojen käsittelykapasiteetin nostamista nykyisestä 19 500 tonnista 36 000 tonniin. Laajennus on alustavasti tarkoitus aloittaa jo vuoden 2016 aikana. Biokaasulaitoksen nykyiset kolme reaktoria tuottavat vuodessa 15 – 20 GWh puhdasta biokaasua.

Lopputuotteiden kysyntä on ollut vahvaa

Laitoksen raaka-aineesta kolmasosa on maataloudesta tulevia nurmimassoja, kolmasosa elintarviketeollisuuden jätteitä ja kolmasosa erilliskerättyä biojätettä. Laitoksen tuottamien sähkön, lämmön ja liikennekaasun kysyntä on ollut vahvaa ja näin ollen laitoksen kapasiteetin nostaminen tästäkin näkökulmasta on erittäin hyvin perusteltua.

 

Lisätietoa Haminan Energian biokaasulaitoksesta sekä BioGTS:n muista laitosratkaisuista antavat:

Joona Luomala
045 606 2723
joona.luomala@biogts.com
Eero Tilsala
040 514 7047
eero.tilsala@biogts.com