Haminan Energian biokaasulaitoksella Virolahdella on vilskettä, kun lisäreaktorin asennustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Haminan Energian hallitus teki syksyllä 2016 päätöksen biokaasulaitoksen käsittelykapasiteetin kasvattamisesta kahdella lisäreaktorilla nykyisten kolmen lisäksi. Laitoksen laajennuksen toimittaa BioGTS Oy.

Lisäksi Haminan Energia Oy laajentaa biojätteen vastaanottoa, jotta pystytään vastaamaan biokaasun kysyntään tulevaisuudessa ja poistamaan logistiset pullonkaulat tuotannosta.

Biokaasulaitoksen laajennus tehdään vaiheittain maalis-syyskuun aikana.  Ensimmäisen lisäreaktorin asennustyöt ovat parhaillaan käynnissä kohteessa, ja toinen lisäreaktori toimitetaan Virolahdelle kesän aikana.

Vuoden 2015 lopulla käynnistynyt biokaasulaitos tuottaa kaasua elintarviketeollisuuden sivuvirroista, nurmesta sekä erilliskerätystä biojätteestä. Ensimmäisessä vaiheessa biomassojen käsittelykapasiteetti on 19 500 tonnia vuositasolla, ja laajennuksen jälkeen käsittelykapasiteetti nousee tasolle 32 500 t/v. Tuotettu biokaasu jalostetaan biometaaniksi ja jäännös luomukelpoiseksi lannoitteeksi. Biokaasua on syötetty maakaasuverkkoon viime vuoden helmikuusta lähtien, minkä lisäksi sitä käytetään autojen polttoaineena.

Haminan Energia Oy:n neljäs biokaasu reaktori paikalla.