ESE:n Mikko Liukkonen tankkaamassa kaasuautoa Haukivuorella.

Haukivuorelle rakentuvan ja Biohauki Oy:lle aikanaan luovutettavan biokaasulaitoksen ylösajo on käynnistetty keskiviikkona 22.3.2017. Käytännössä tämä tarkoittaa, että niin kutsutun ympin pumppaaminen reaktoreihin on aloitettu. Ymppi on jo toiminnassa olevasta biokaasulaitoksesta uuteen laitokseen siirrettävää biomassaa, joka sisältää prosessin tarvitsemat mikrobikannat. Nämä mikrobit hajottavat syötteen orgaanista ainetta ja muodostavat siitä biokaasua. Projektipäällikkö Anna Sydänmaan mukaan ylösajon käynnistäminen luo pohjan varsinaisten suunniteltujen syötteiden vastaanotolle, joka on tavoitteena aloittaa kevät-kesän aikana. Samalla myös varsinainen teollisen mittakaavan kaasuntuotto käynnistyy, mikä mahdollistaa lämpöenergian tuotannon ja ajoneuvojen tankkaamisen omasta tuotetusta kaasusta muutaman kuukauden sisällä.

Tankkausasema luovutettu asiakkaalle

Vaikka oman Biohauki Oy:n biokaasulaitoksen tuottamaa korkealaatuista biometaania saadaan odottaa viedä hetki, on yritys ottanut jo kaasutankkausaseman käyttöön. Toistaiseksi tankkausmahdollisuudesta pääsevät nauttimaan vain osakkaat, ja kaasu tuodaan muilta käynnissä olevilta biokaasulaitoksilta. Tankkausaseman luovutusta BioGTS:ltä Biohauelle juhlittiin kuohuvien kera 28.2.2017, jolloin Haukivuorella tankattiin biometaania ensimmäisen paikkakunnan historiassa!

Täydessä kapasiteetissa laitos tulee tuottamaan biokaasua määrän, joka vastaa liikennekäyttöön jalostettuna 350-400 henkilöauton vuosittaista polttoainetarvetta.

Shampanjalaseja kilisteltiin kaasutankkausaseman luovutuksen kunniaksi.