Kauhajoella Suupohjan ammatti-instituutin biokaasulaitoksella tuotetaan liikennekaasua ja sähköä maatalouden ja perunatuotannon sivuvirroista. Biokaasulaitos valmistui teknisesti  vuoden 2016 lopulla. Laitoksen syötteenä käytetään Suupohjan ammatti-instituutin navetassa syntyvää lantaa, säilörehua sekä perunantuotannon sivuvirtoja. Biokaasulaitosta  hyödynnetään myös ammatti-instituutin opetuskäytössä, ja siellä koulutetaan tulevaisuuden biokaasuosaajia.

Suupohjan biokaasulaitoksella on tehty BioGTS:n toimesta valmistumisen jälkeen vielä paljon säätö- ja optimointityötä. Biokaasuntuotanto on alkuvaiheessa ollut alkuperäisiä tavoitteita pienempää mm. säätö- ja optimointitöiden takia, ja koska syötteenä käytetty perunan soluneste on ollut ennakoitua laimeampaa. Kevään 2018 aikana biokaasulaitoksen käsittelykapasiteettia ja kuormitusta on saatu hyvin nostettua, ja biokaasuntuotto käsiteltyä syötemäärää kohti on ollut jopa korkeampi kuin odotettiin, mutta laitoksen optimointia vielä jatketaan maksimikuormituksen saavuttamiseksi.

Tuotettua biokaasua hyödynnetään liikennekaasuna sekä sähkön ja lämmön tuotannossa. Suupohjan ammatti-instituutin koulutusjohtajan Esko Lehtimäen mukaan kaasua on riittänyt hyvin ammatti-instituutin tarpeiseen.  Laitoksen yhteydessä on myös kaikille avoin biokaasun tankkausasema, ja Lehtimäki toivookin, että alueelle saataisiin lisää liikennekaasun käyttäjiä hyödyntämään paikallisista raaka-aineista tuotettua ympäristöystävällistä liikennepolttoainetta.

 

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTIN BIOKAASULAITOS

  • Suupohjan ammatti-instituutin biokaasulaitoksen toiminta käynnistyi lokakuussa 2016.
  • Laitos toimii opetuskäytössä ja siellä koulutetaan tulevaisuuden biokaasuosaajia.
  • Syötteinä käytetään lantaa, säilörehua ja perunantuotannon sivuvirtoja.
  • Laitoksen käsittelykapasiteetti on noin 5 000 tonnia vuodessa.
  • Biokaasulaitos tuottaa sähköä, lämpöä ja liikennekäyttöön soveltuvaa biometaania.
  • Laitos valmistettiin BioGTS Oy:n Jyväskylän tehtaalla.