BioGTS Oy on tehnyt Haminan Energia Oy:n kanssa palvelusopimuksen toimittamansa laitoksen käytöstä, kunnossapidosta ja operoinnista. Sopimuksen mukaan BioGTS vastaa Haminan Energian puolesta laitoksen toiminnan kannalta oleellisimmista palveluista. Palvelupaketti sisältää käsiteltävän materiaalin syötön, laaduntarkkailun ja näytteenoton. Lisäksi BioGTS vastaa biokaasulaitoksen prosessin ohjauksesta ja valvonnasta, huollosta, kunnossapidosta, puhtaanapidosta, työturvallisuudesta ja raportoinnista.

 

Haminan Energian tilaama biokaasulaitos on jatkuvatoiminen, automatisoitu kuivamädätystä hyödyntävä biokaasulaitos. Virolahdelle toimitetun laitoksen alkuvaiheen käsittelykapasiteetti on n. 20 000 tonnia vuodessa. Syötteinä biokaasulaitoksessa käytetään maatalouden sekä yhdyskuntien biomassoja.

 

Biokaasulaitosprojekti sujuu Virolahdella aikataulun mukaisesti. Laitoksen käyttöönotto alkaa lokakuussa. Käyttö-kunnossapito-operointisopimus on osa BioGTS:n tarjoamaa täyden palvelun avaimet käteen -toimitusta biokaasu- ja biodiesellaitosten osalta.

Biokaasulaitos nousee Virolahdelle aikataulussa.
Biokaasulaitos nousee Virolahdelle aikataulussa.