Suomen itsenäisyyden juhlarahaston, Sitran, teettämän tuoreen selvityksen mukaan Suomen vaihtotase paranisi noin 300 miljoonalla eurolla, jos kolmannes henkilöautoilijoista siirtyisi käyttämään kotimaista biodieseliä liikennepolttoaineena.

Selvitys tarkasteli cleantech-teknologioita ja niiden vaikutuksia muutoksena vuoteen 2030 mennessä. Energiasektorin siirtyminen cleantech-ratkaisuihin vaikuttaisi merkittävimmin vaihtotaseeseen, jonka arvioidaan paranevan 300 miljoonalla eurolla. Vahvemmat uusiutuvien polttoaineiden ja kestävän teknologian kotimarkkinat nostavat kotimaisuusastetta sekä samalla lisäävät myös vientimahdollisuuksia. Suurimmat työllistävät vaikutukset tultaisiin näkemään biopolttoaineiden ja bioenergian jalostusketjuissa sekä rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa korjausrakentamisella. Bioenergia on päästöjen vähentämisen kannalta merkittävin ratkaisu ja muita mahdollisuuksia löytyy tuuli- ja aurinkosähkön tuotannosta.

”Kansainvälisen energiasektorin cleantech-markkinat tarjoavat huomattavia kasvumahdollisuuksia, mutta niiden saavuttamiseksi Suomella alkaa olla jo kiire”, toteaa Sitran johtaja Mari Pantsar.

BioGTS Oy on osaltaan mukana vahvistamassa kestävän teknologian tarjontaa kehittämällä ratkaisuja biokaasun ja biodieselin tuotantoon sekä energiatehokkaaseen rakentamiseen.