Vieraillessani biokaasulaitoksen työmaalla Mustankorkean jätteenkäsittelylaitoksella vettä tihkuttaa, taivas on synkeän harmaa, mutta työmiehet ja suuret työkoneet ahertavat maa- ja perustustöiden parissa kiivaaseen tahtiin. Kaivinkone on myllännyt tulevan laitoksen sijoja ja kasettiautot ovat ajaneet yhteensä 22 000 tonnia karkeaa soramaata perustusten alle. Biokaasulaitoksen alle rakennetaan hulevesi- ja salaojajärjestelmää, joka tulee ohjaamaan pintavedet – sadevedet ja lumien sulamisvedet – suoraan kaupungin viemärijärjestelmään.

BioGTS-Matkalla-Mustankorkealle-osa4-kuva1

Rakennustyömaan nurkkamerkit osoittavat mihin biokaasulaitoksen eri osat tulevat maastossa sijoittumaan.
Rakennustyömaan nurkkamerkit osoittavat mihin biokaasulaitoksen eri osat tulevat maastossa sijoittumaan.

Rakentamiseen liittyvät lupa- ja valvonta-asiatkin ovat pyörähtäneet eteenpäin rakennusluvan myöntämisen jälkeen suunnittelutarveratkaisun hakemisen ja rakennusvalvonnan aloituskokouksen muodossa. Biokaasulaitoksen suunnitelmia on käyty yksityiskohtaisesti läpi yhdessä viranomaisten kanssa rakennusprojektin eri vaiheiden sujuvuuden ja hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.

Työmaataulut ja opasteet kertovat biokaasulaitoksen rakennustyömaalle johtavilla tienvarsilla työmaan aloittamisesta ja suunnittelun toteuttajista.
Työmaataulut ja opasteet kertovat biokaasulaitoksen rakennustyömaalle johtavilla tienvarsilla työmaan aloittamisesta ja suunnittelun toteuttajista.
Biokaasulaitos sijoittuu taustalla näkyvän kompostointilaitoksen välittömään läheisyyteen.
Biokaasulaitos sijoittuu taustalla näkyvän kompostointilaitoksen välittömään läheisyyteen.

Jätteenkäsittely-yhtiön viestintäpäällikkö Piia Ahon opastuksella Mustankorkean neuvotteluhuoneesta löytyy tulevan biokaasulaitoksen pienoismalli, joka havainnollistaa oivasti, millaista kokonaisuutta ollaan rakentamassa. Alaltaan suurin on syöterakennus, jonne jäteautot ajavat kuormineen sisään ja kippaavat biokaasuprosessiin menevän biohajoavan aineksen esikäsittelylinjastolle, joka niin ikään sijaitsee saman hallin suojissa. Neljä pitkänomaista rakennelmaa syöterakennuksen kyljessä ovat biokaasureaktoreita, joissa eloperäinen aines hajoaa hapettomissa olosuhteissa mikrobien työn tuloksena pääosin metaaniksi ja hiilidioksidiksi. Biokaasuprosessissa syntyvä runsaasti ravinteita sisältävä hygienisoitu käymisjäännös ohjataan putkea pitkin viereiseen kompostointilaitokseen rikastamaan siellä tuotettavaa multa-ainesta. Hygienisointi tarkoittaa taudinaiheuttajien tuhoamista käymisjäännöksestä joko kuumentamalla tai käyttämällä biologista tai kemiallista käsittelyä. Biokaasun tuotanto edistääkin kiertotalouden periaatteiden toteutumista ja resurssiviisautta mahdollistamalla energian tuottamisen orgaanisesta jätteestä tavalla, jossa myös prosessin sivutuote, ravinnerikas käymisjäännös voidaan käyttää luonnollisena lannoitteena ja maanparannusaineena. Biokaasun tuotanto edistää myös suljetun ravinnekierron periaatteen toteutumista.

BioGTS-Matkalla-Mustankorkealle-osa4-kuva4

Pienoismalli havainnollistaa biokaasulaitoksen mittasuhteet. Reaktoreissa syntynyt biokaasu varastoidaan suuriin kupolimaisiin kaasuvarastoihin.
Pienoismalli havainnollistaa biokaasulaitoksen mittasuhteet. Reaktoreissa syntynyt biokaasu varastoidaan suuriin kupolimaisiin kaasuvarastoihin.