BioGTS Oy:n toimittaman Mustankorkean biokaasulaitoksen asennustyöt ja ylösajo ovat edenneet suunnitellulla tavalla. Biokaasulaitoksessa käsitellään jo kaikki Jyväskylän seudulla syntyvä, jätekeskukselle kuljetettava kotitalouksien biojäte. Tuotettu biokaasu tullaan hyödyntämään pääosin liikennepolttoaineena Jyväskylän seudulla, ja Mustankorkea Oy:n julkisen liikennekaasun tankkausaseman avajaisia vietetäänkin jo 17.8.2017.

Mustankorkea Oy:n biokaasulaitos sai ympäristöluvan vuonna 2015, sen rakennustyöt aloitettiin Mustankorkean jätekeskuksessa keväällä 2016 ja uusi biokaasulaitos valmistui kesällä 2017. Kesäkuussa Mustankorkea sai myös merkittävän tunnustuksen, Jyväskylän Ympäristöteko 2016 -palkinnon.

Mustankorkea Oy vastaa jätehuollon käytännön toteuttamisesta kolmen kunnan alueella: Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa. BioGTS Oy:n toimittama biokaasulaitos varmistaa, että Keski-Suomen biojätteet, lannat ja jätevedenpuhdistamon lietteet pystytään käsittelemään ja kierrättämään tulevaisuudessakin omassa maakunnassa, Keski-Suomen suurimmassa kuivatekniikkaan perustuvassa biokaasulaitoksessa. Kuivaprosessi on kehittyneempi vaihtoehto perinteiselle lieteprosessille. Kuivatekniikkaan perustuva prosessi sopii erityisesti biojätteiden käsittelyyn ja säästää energiaa ja vettä.

Nyt Mustankorkean biokaasulaitos tuottaa tuloksekkaasti paikallista biokaasua eloperäisestä jätteestä, kuten kotitalouksien ruoantähteistä, jätevedenpuhdistamon lietteistä ja elintarviketeollisuuden sivuvirroista. Tuotettu liikennepolttoaine, biometaani, onkin täysin uusiutuva, kotimainen ja päästötön vaihtoehto ulkomailta tuotaville fossiilisille polttoaineille.

FAKTOJA JA LUKUJA

  • Mustankorkea Oy:n biokaasulaitoksen käsittelykapasiteetti on 19 000 tonnia vuodessa.
  • Biojätteitä käsitellään noin 13 000 tonnia, puhdistamolietteitä noin 5 000 tonnia ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja noin 1 000 tonnia vuodessa.
  • Vuodessa biokaasulaitos tuottaa noin 2,6 miljoonaa kuutiometriä biokaasua, 1,5 miljoonaa kuutiometriä metaania ja 15 000 megawattituntia (MWh) energiaa.
Mustankorkea Oy:n biokaasulaitos, toimittaja BioGTS Oy.