BioGTS:n toimittama Mustankorkean biokaasulaitos on edistynyt suunnitelmien mukaisesti ja tänään perjantaina 13.1.2017 on vietetty harjannostajaisia. Viime keväänä alkaneet rakennustyöt ovat jatkuneet koko talven suunnitelmien mukaisesti. Työmaalla paiskii hommia tällä hetkellä noin 25 ihmistä.

BioGTS:n suunnittelema ja toteuttama biokaasulaitos on ulkokuoreltaan jo käytännössä valmis. Työtä tehdään tällä hetkellä laitoksen sisäosissa – reaktorit ovat paikallaan ja laiteasennuksia on meneillään. Laitokseen liittyvien teknisten rakennusten perustustyöt ovat myös käynnissä, samoin piha-alueen kaasuputkistoihin ja tankkaukseen liittyviä vaiheita. Seuraavaksi alkamassa on muun muassa liete- ja kaasusäiliöiden valmistelu.

”Biokaasulaitos on ollut hyvin mielenkiintoinen työmaa. Rakennus on korkeimmillaan 11-metrinen ja pinta-alaa on noin 1500 neliömetriä”, kertoo BioGTS:n vastaava mestari Olli-Pekka Furuholm. Laitoksen prosessia käynnistellään keväällä ja biokaasun tuotannon on tarkoitus olla täydessä vauhdissa elokuussa 2017.

Biokaasulaitos on Mustankorkean kaikkien aikojen suurin investointi: kustannusarvio on 8 miljoonaa euroa. Valmistuessaan biokaasulaitos tuottaa keskisuomalaisista biojätteistä ja jätevedenpuhdistamon lietteistä päästötöntä, kotimaista liikennepolttoainetta, biometaania. Tuotannossa jäljelle jäävä humus ja ravinteet hyödynnetään Mustankorkean omissa kompostimultatuotteissa.

 

Mustankorkean biokaasulaitoksella juhlittiin harjannostajaisia perjantaina 13.1.2017.
Mustankorkean biokaasulaitoksella juhlittiin harjannostajaisia perjantaina 13.1.2017.