Mustankorkea Oy rakennuttaa Keski-Suomen suurimman kuivamädätystekniikkaan perustuvan biokaasulaitoksen Mustankorkean jätteenkäsittelykeskukseen. Biokaasulaitoksen peruskivi muurattiin tänään torstaina. Tilaisuudessa juhlapuheita pitivät mm. eduskunnan 1. varapuhemies, kansanedustaja Mauri Pekkarinen, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, BioGTS:n toimitusjohtaja Mika Rautiainen sekä Mustankorkea Oy:n toimitusjohtaja Esko Martikainen.

BioGTS:n projektipäällikkö Kauko Isomöttönen tarttui muurauslastan varteen Mustankorkean biokaasulaitoksen peruskiven muuraustilaisuudessa.
BioGTS:n projektipäällikkö Kauko Isomöttönen tarttui muurauslastan varteen Mustankorkean biokaasulaitoksen peruskiven muuraustilaisuudessa.

”Biokaasulaitoksen rakentaminen tuo lisää käsittelykapasiteettia biologisille jätteille ja mahdollistaa laajamittaisen biokaasun tuotannon liikennepolttoaineeksi”, toteaa Mustankorkean toimitusjohtaja Esko Martikainen. Mustankorkean biokaasulaitos valmistuu kesällä 2017 ja rakentaminen on nyt edennyt perustusvaiheeseen. ”Valmistuessaan biokaasulaitos pystyy käsittelemään 19 000 tonnia jätemateriaaleja vuodessa. Biokaasulaitos tuottaa noin 15 000 MWh biokaasua ja noin 10 000 tonnia mädätettä, joka jälkikompostoinnin kautta jalostetaan multatuotteiksi ja lannoitteiksi”, kertoo Martikainen.

Biokaasulaitos ja sen tuottama ympäristöystävällinen biometaani ovat osa Keski-Suomen tavoitetta nousta biotalouden, uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden käytön edelläkävijäksi. Biokaasun hyödyntäminen maakunnassa on niin yritysten, kuntien kuin kuluttajienkin yhteinen asia. Rakennusaika tarjoaa työtä noin 1 500 henkilötyöpäivän verran, ja toimiessaan laitos työllistää välillisesti runsaasti esimerkiksi logistiikka-, kaasunjakelu- ja huoltoalan yrityksiä. ”Kotimaisen ja uusiutuvan polttoaineen käytön hyödyt jäävät Keski- Suomeen. Raaka-aineet saadaan läheltä, kuljetukset hoidetaan maakunnan sisällä ja lopputuote käytetään omalla talousalueella”, iloitsee Martikainen.

Paikallinen yhteistyö näkyy myös laitoksen rakentamisessa. Biokaasulaitoksen suunnittelija ja toteuttaja on jyväskyläläinen BioGTS Oy, jonka ydintuote on tehdasvalmisteinen uuden sukupolven biokaasulaitos. Erityistä on BioGTS:n laitoksen modulaarinen rakenne, mikä mahdollistaa laitoksen laajentamisen myöhemmin jätemäärien kasvun ja maakunnan tarpeiden mukaan. ”Rakentaminen on edennyt aikataulussa. Kesäaika on mennyt maa- ja perustustöiden parissa. Myös varsinaiset reaktorit alkavat olemaan valmiit ja odottavat seuraavaksi asennusta”, kertoo BioGTS:n toimitusjohtaja Mika Rautiainen. ”Seuraavaksi aloitetaan runkotöitä ja vesikattoa sekä reaktoreiden perustuksia ja viemäröintejä. Varsinaisen työmaan miesvahvuus on tällä hetkellä 15 rakennusalan ammattilaista”, jatkaa Rautiainen.

Mustankorkean biokaasulaitoksen rakennustyö on edennyt perustusvaiheeseen. Kuva: Piia Aho/Mustankorkea Oy
Mustankorkean biokaasulaitoksen rakennustyö on edennyt perustusvaiheeseen. Kuva: Piia Aho/Mustankorkea Oy