Yhteistyökumppanimme Nordea Rahoitus on päättänyt tarjota leasingrahoitusta tuleville asiakkaillemme biokaasu- tai biodiesellaitoshankintaa varten.

Biokaasulaitos ilman oman pääoman sitomista

Leasingrahoitus on kaupallinen sopimus, jossa leasingin hakija valitsee rahoituksen kohteen, biokaasu- tai biodiesellaitoksen, ja leasingin myöntäjä Nordea Rahoitus ostaa leasingin kohteen. Leasingsopimuksen aikana asiakas maksaa laitoksesta vuokraeriä, ja hänellä on oikeus käyttää leasingkohdetta. Leasingin etu on se, että yrityksen ei tarvitse sitoa laitokseen omaa pääomaansa leasingin aikana. Leasingajan jälkeen vuokraajalla on kuitenkin yleensä mahdollisuus lunastaa laitos omakseen.

Leasing on täysin uusi tapa rahoittaa biokaasulaitoksia sekä Suomessa että maailmalla. Leasingrahoituksen mahdollistaa BioGTS®:n uusi teknologia, jolla biokaasu- ja biodiesellaitokset pystytään rakentamaan sisätiloissa. Kaikki laitosten osat asennetaan sisätiloissa ja laitokset kuljetaan asennuspaikalle joko kokonaisina tai suurelementteinä. Asennus on nopeaa ja rakennusajan kustannukset pysyvät pieninä. Valmiit laitokset on myös mahdollista myöhemmin tarpeen vaatiessa siirtää uuteen paikkaan. BioGTS®:n tapa rakentaa biokaasu- ja biodiesellaitoksia on täysin uniikki tapa toimia.

Annamme mielellämme lisätietoa leasingrahoituksesta. Ota yhteyttä!