Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien omistama jätehuoltoyhtiö Mustankorkea Oy on saanut merkittävän tunnustuksen, sillä Jyväskylän kaupunkikonsernin Vuoden 2016 Ympäristöteoksi on valittu Mustankorkea Oy:n biokaasulaitoksen rakentaminen sekä biokaasuautoilun tunnettuuden ja siihen liittyvän positiivisen tietouden edistäminen. Se on huomattava saavutus ensisijaisesti Mustankorkea Oy:lle, mutta myös ylpeyden aihe BioGTS Oy:lle, joka toimitti ko. biokaasulaitoksen.

Jyväskylän kaupungin resurssiviisausryhmän puheenjohtajan, tutkimus- ja kehittämispäällikön Pirkko Melvillen mukaan Mustankorkean sitkeä työ biokaasulaitoksen aikaansaamiseksi ja biokaasuautoilun edistämiseen ei ole jäänyt huomaamatta keneltäkään. Myös Mustankorkean toimitusjohtaja Esko Martikainen on mielissään tunnustuksesta ja biokaasuun liittyvästä kiinnostuksesta. Toimitusjohtaja iloitsee, kuinka biokaasun tuleva tuotanto ja liikennepolttoaineen jakelu on jo otettu innostuneesti vastaan, ja hän uskoo, että biokaasuautoilu lisääntyy voimakkaasti Keski-Suomen maakunnalla tulevien tankkausasemien myötä.

Kaasua autoon elokuussa

Mustankorkea Oy:n biokaasulaitoksen rakennustyöt aloitettiin Mustankorkean jätekeskuksessa keväällä 2016. Nyt jätekeskuksen BioGTS Oy:ltä tilaaman laitoksen koekäyttö ja tuotannon ylösajo on meneillään. Valmistuessaan laitos tuottaa keskisuomalaisista biojätteistä ja jätevedenpuhdistamon lietteistä päästötöntä kotimaista liikennepolttoainetta, biometaania. Tuotannossa jäljelle jäävä humus ja ravinteet hyödynnetään Mustankorkean omissa kompostimultatuotteissa ja lannoitteissa.

– Tämä on Mustankorkealle ja koko Keski-Suomelle uusi ja merkittävä hanke, ja kaikkeen tekemiseen panostetaan sellaisella mentaliteetilla, että lopputulos on laadukas, sanoo BioGTS:n projektipäällikkö Arvo Viertola.

 

BioGTS Oy:lle Mustankorkean laitostoimitus on erittäin merkittävä referenssi, jota on hienoa päästä esittelemään kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille omassa kotikaupungissamme.

Mustankorkea Oy:n biokaasulaitos, toimittaja BioGTS Oy.