BioGTS:n biokaasulaitokset ovat teknologialtaan ja kustannustehokkuudeltaan hyvin kilpailukykyisiä jopa kansainvälisellä biotalouden kentällä. Autotallista ponnistanut kasvuyritys on kartuttanut osaaja- ja patenttiarsenaaliaan pitkäjänteisellä työllä. Osaajien käsissä on syntynyt innovaatioita, joita hyödynnetään jo käytännössä, mm. Virolahdella, jossa biokaasua tuotetaan Haminan Energian tilaamalla biokaasulaitoksella.

BioGTS:n biokaasulaitoksissa käytetään uusinta biokaasuteknologiaa. Näitä ratkaisuja testataan käytännössä BioGTS:n pilottilaitoksessa, koska tekniset innovaatiot vaativat lähes poikkeuksetta moninkertaisen suunnittelu-toteutus-testaus –tuotekehityssyklin. Kehitystyötä on tehty myös Haminan Energian laitoksen osalta, jossa lopulliset ratkaisut mm. nurmensyöttöön ovat löytyneet kentällä tehdyn työn myötä. Vaikka BioGTS:n tuotanto perustuu teolliseen sarjatuotantoon, on laitosten eri osien kustomointi asiakkaan tarpeisiin tärkeä osa avaimet käteen – periaatteella tehtävää laitostoimitusta.

BioGTS:n kehitysjohtajan Annimari Lehtomäen mukaan vielä biokaasulaitoksen käyttöönottovaiheessa ja prosessin optimoinnissa on lukuisia muuttujia.

”Aivan nappia painamalla tuotantoa ei kuitenkaan laiteta pyörimään täysillä. Varsinaisen teknologian lisäksi laitoksien toiminta perustuu mikrobikannasta riippuvaan biologiseen prosessiin ja tämän vuoksi biokaasun tuotanto vaatii aikaa päästäkseen täyteen vauhtiin. Käytettyjen syötteiden laatu vaikuttaa oleellisesti siihen miten nopeasti laitos saavuttaa täyden tuotantokapasiteettinsa”, Lehtomäki kertoo.

BioGTS:n toimittamalla Haminan Energian biokaasulaitoksella kaasua syötetään verkkoon ja tuotannon määrää kasvaa koko ajan. Haasteelliseen pitkäkuituisen nurmimassan syöttöön on kehitystyön tuloksena löydetty kustannustehokas ratkaisu Virolahden laitokselle ja tämä luonnollisesti lisää BioGTS:n biokaasulaitosten käyttömahdollisuuksia tulevaisuudessa.

”Pitkäjänteisellä tuotekehitystyöllä olemme onnistuneet selättämään lukuisia teknisiä haasteita”, iloitsee kehitysjohtaja Lehtomäki.

Haminan Energian hallitus on tehnyt investointipäätöksen biokaasulaitoksensa laajentamisesta. Investoinnin myötä biokaasureaktorien kokonaismäärä on tarkoitus nostaa viiteen nykyisestä kolmesta ja käsittelykapasiteetin kasvaessa myös biokaasun tuotanto tulee lisääntymään huomattavasti. Biokaasuprosessin sivutuotteena syntyvä jäännös voidaan käyttää suoraan pelloille levitettävänä luomulannoitteena, joka lisää myynnistä saatavaa kassavirtaa.

Biokaasulaitoksen heinänsyötön hankalat ongelmat on ratkottu BioGTS:n laitoksissa jo pilotointivaiheessa. Mm. Haminan Energian biokaasulaitoksessa käytetään nurmea syötteenä.
Biokaasulaitoksen heinänsyötön hankalat ongelmat on ratkottu BioGTS:n laitoksissa jo pilotointivaiheessa. Mm. Haminan Energian biokaasulaitoksessa käytetään nurmea syötteenä.

 

Lisätietoja BioGTS:n biokaasulaitoksista:

Eero Tilsala
+358 40 514 7047
eero.tilsala@biogts.com