Reaktorien toimitus ja nosto perustuksille on käynnissä

Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy:lle toimitettavan biokaasulaitoksen rakentaminen on täydessä vauhdissa. Rakentuvan laitoksen ytimenä toimii kaksi biokaasureaktoria, jotka on valmistettu BioGTS:n tehtaalla Jyväskylässä ja joita parhaillaan siirretään ja nostetaan työmaalle. Yksi reaktori muodostuu kahdesta toisiinsa kiinnitettävästä tehdasvalmisteisesta moduulista, jotka painavat 40 tonnia kappaleelta. Työmaalle jää vain moduulien kytkeminen toisiinsa ja prosessilaitteiden asennus eri laitososien välillä. Valmistuvia laitososia ovat muun muassa syöterakennus syöttölaitteistoineen, kaasuvarasto sekä käsittelyjäännöksen kuivaus- ja varastointitilat. Tuotettava biokaasu jalostetaan ensisijaisesti biometaaniksi liikennepolttoainekäyttöön, ja siitä tuotetaan myös lämpöenergiaa laitoksen omaan käyttöön.

 

Sähköyhtiöt kiinnostuneita hankkeesta

Täyteen kapasiteettinsa nostettuna laitoksen on laskettu tuottavan energiasisällöltään noin 7 700 MWh kaasua vuodessa. Viime viikolla sähköyhtiöt Leppäkosken Sähkö Oy ja Vatajankosken Sähkö Oy ilmoittivat lähtevänsä sijoittajina mukaan laitoshankkeeseen. Lisätietoja Punkalaitumen Sanomien uutisessa.

 

Punkalaitumen Bioenergian biokaasureaktori