Talouselämä uutisoi, että Sitran tuoreen Biokaasusta kasvua -selvityksen mukaan biokaasussa piilee todella merkittävä liiketoiminnallinen arvo. Etenkin maatalouden hyödyt voivat olla merkittäviä, koska lantaan ja peltobiomassoihin, on sitoutunut runsaasti ravinteita ja energiaa.

Sitran selvityksen mukaan hyötyjen saavuttaminen edellyttää alan eri toimijoiden kiinteää yhteistyötä. Toimijat luovat biokaasun tuotannon, jakelun ja käytön ympärille kokonaisuuksia eli ekosysteemejä, joiden eri osat tukevat toisiaan. Tällaisen yhteistyön tuloksena voi syntyä uusia työpaikkoja ja liiketoimintaa, vähentää tuontienergian tarvetta ja käyttää jätteitä entistä paremmin hyödyksi. Keski-Suomessa biokaasutoiminnan kehittäminen on hyvillä raiteilla ja maakunta suunnittelee Sitran kanssa parasta aikaa jatkotoimenpiteitä biokaasun potentiaalin hyödyntämiselle. BioGTS on osa kehittyvää keskisuomalaista biokaasuekosysteemiä mm. laitostoimittajana Mustankorkean biokaasulaitosprojektissa. Mustankorkean laitos biometaanin tankkausasemineen valmistuu kesään 2017 mennessä.