Jätteellä on osoite –  Mustankorkea.

Nyt pääset tutustumaan uuteen Mustankorkea Oy:n biokaasulaitokseen BioGTS:n omalla Youtube-kanavalla.

Mustankorkean uusi biokaasulaitos tuottaa keskisuomalaisista biojätteistä ja jätevedenpuhdistamon lietteistä ympäristöystävällistä liikennepolttoainetta. Laitoksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa BioGTS.

Mustankorkean biokaasu on puhdasta ja paikallista, polttoainetta saa suoraan naapurista. Uusi jätteenkäsittely-yksikkö vaikuttaa myönteisesti lähiseudun ihmisten elämään ja on tärkeä osa Keski-Suomen yhteisiä tavoitteita nostaa maakunta kotimaisten biopolttoaineiden edelläkävijäksi.

Laitos tuottaa vuodessa noin 15 000 megawattituntia (MWh) biokaasua, joka riittää polttoaineeksi noin 1500 henkilöautolle. Samalla edistetään uusiutuvan energian ja ympäristöystävällisen biokaasun käyttöä. Mustankorkean tuottamalla biopolttoaineella voidaan ajaa henkilöautoilla Keski-Suomessa jopa 30 000 000 kilometriä vuodessa.

Mustankorkea Oy:n laitos ulkoa.