BioGTS®:n toimittama biokaasulaitos Luonnonvarakeskukselle Sotkamoon on hyvä esimerkki uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuuksista. Biokaasulaitos perustuu kuivamädätysprosessiin ja on lajinsa ensimmäinen Suomessa.

VuoGas-tuotekehitysympäristö tutkii biokaasun tuotantoketjua

Sotkamon biokaasulaitoksessa hyödynnetään syötteenä nurmirehua, kuivalantaa sekä kalanperkuujätettä. Muita BioGTS®:n biokaasulaitokseen sopivia syötteitä ovat mm. teollisuuden ja yhteiskuntien biojätteet, kaikki vihreät maatalouden jätteet sekä eläinten lannat. Biokaasun tuotannossa syntyvä jälkimädäte on hajutonta ja sitä voidaan hyödyntää lannoitteena.

Laitoksen tuottamaa biokaasua hyödynnetään lämmöntuotantoon Sotkamossa. Tulevaisuudessa biokaasua tullaan hyödyntämään myös autojen ja traktoreiden polttoaineena. Jälkimädätettä käytetään lannoitteena pelloilla, ja sillä korvataan kemiallisia ostolannoitteita.

VuoGas-tuotekehitysympäristö Sotkamossa on Luonnonvarakeskuksen tutkimusasema. Luonnonvarakeskus (entinen MTT) on Suomen johtava maataloutta ja ruokaketjun kestävyyttä sekä kilpailukykyä tutkiva instituutti. Sotkamon tutkimusasemalla tutkitaan koko biokaasun tuotantoketjua pelloilta auton tankkiin. VuoGas-ympäristö mainostaa bioekonomian osaamista ja tarjoaa esimerkin uusiutuvan energian hyötykäytöstä. Biokaasulaitosta tullaan hyödyntämään sekä tutkimus- että tuotantokäyttöön.

Lue lisää (http://www.vuogas.fi/)

Nopeasti asennettava biokaasulaitos lisää omavaraisuutta

BioGTS®:n laitosrakenne perustuu kustannustehokkaaseen modulaariseen reaktorirakenteeseen, joka on helposti laajennettava ja nopeasti asennettava. Katso videosta, kuinka nopeasti laitos voidaan asentaa kohteessa valmiita elementtejä hyödyntäen.

Yhden peltohehtaarin nurmituotanto on riittävän suuri, jotta siitä saatavalla kaasulla voidaan lämmittää omakotitaloa tai ajaa henkilöautolla koko vuoden. Biokaasulaitoksen asentamisella parannetaan energiaomavaraisuutta maatiloilla ja vähennetään riippuvuutta tuontipolttoaineista sekä kemiallisista lannoitteista.