Tuotekehitys

BioGTS:n tuotekehitystä varten Jyväskylän tehtaalta löytyy pilot-mittakaavan biokaasu- ja biodiesellaitokset, joilla tutkitaan, testataan ja pilotoidaan mm. erilaisten syötteiden soveltuvuutta biokaasun ja -dieselin tuotantoon. Biokaasututkimusta tehdään sekä panos- että jatkuvatoimisissa koereaktoreissa.

Lisäksi käytössämme on pilot-mittakaavan biokaasun jalostusyksikkö.

Syöte- ja kaasuntuottokoe auttaa suunnittelussa

Koelaitteistoilla toteutetaan myös tilaustutkimusta asiakkaidemme tarpeisiin. Pilot-mittakaavan laitteistoilla voidaan toteuttaa koeajoja esimerkiksi asiakkaan suunnittelemilla syöteseoksilla ja testata erilaisia syötekombinaatioita.

Koeajon tuloksena saadaan kattava aineisto ja asiantuntija-arvio prosessin soveltuvuudesta kyseisen syöteseoksen käsittelyyn, sekä edustavaa tietoa biokaasun ja/tai biodieselin tuotantopotentiaalista kyseisillä syötteillä. Lisäksi tuloksena voi analyyseistä riippuen olla arvio käsittelyjäännöksen käyttömahdollisuuksista lannoitetuotteina. Tietoa voidaan käyttää investointien suunnittelun ja prosessin optimoinnin pohjana biokaasu- ja/tai biodiesellaitosinvestoinnin valmistelussa.

Olisiko tilaustutkimus sopiva ratkaisu juuri teidän tarpeisiinne?

Ota yhteyttä, niin selvitetään se yhdessä!